„Nőként szolgálni Jézus jó hírével…”

„Nőként szolgálni Jézus jó hírével…”

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“, Szerző: Brucknerné Komáromi Tünde - 2018. November 18. 332

2018. november 3-án Bodnár Jánosné, a Magyar Unió Női Szolgálatok Osztályának megbízott vezetője látogatott el az egri gyülekezetbe.

Szolgálatának témája az erőszakmentes családokért és életekért folytatott erőfeszítések bemutatása volt. A Biblia lapjairól, Sámuel első könyve 25. fejezetéből feltárult előttünk Nábál erőszakos, durva jelleme, ami miatt felesége, Abigail, oly sok lelki gyötrelmet szenvedett el. Ám Isten ígéreteiben bízva segítséget, bátorítást kapott, és megőrizte a gorombasággal szemben is szelídségét és jószívűségét.

A délutáni istentiszteleten arról hallhattunk, milyen gyakorlati segítséget nyújthatunk, és hogyan támogathatjuk a környezetünkben élő bántalmazásnak kitett embertársainkat.

Világszéles viszonylatban az erőszakmentes napot (ENDitNOW) egyházunk minden év augusztusában tartja, Magyarországon ennek időpontja november.

Ezen a szombaton Gyöngyösről és Nagyútról is érkeztek testvéreink, akikkel együtt érdeklődéssel hallgattuk, mit tesz a Női Szolgálatok Osztálya, és mit tehetünk mi is, ha az erőszak bármilyen megnyilvánulását tapasztaljuk a körülöttünk élők életében.

Világunkban sajnos a mai napig jelen van az erőszak, amely nemcsak testi bántalmazás lehet, hanem lélektani is. Ez történhet szavakkal vagy elhanyagoló magatartással.

Igen sajnálatos az is, hogy sok a bántalmazott ember Isten gyermekei között is.

Mi, keresztények, Jézus példája nyomán tanulhatunk tapintatot, gyengéd szeretetet, mert egyedül ennek van átformáló hatalma. Ne engedjük, hogy indulataink elragadjanak bennünket, ne hagyják el szánkat meggondolatlan, elhamarkodott szavak. Nincs helye az egymás feletti uralkodásnak vagy kényszerítésnek, tanuljuk meg elengedni, feladni egyéni kívánságainkat!

Köszönjük az értékes tanácsokat, amiket a gyülekezeteinkben is gyakorolhatunk, amik előre viszik a női szolgálatok csoportjainak munkáját. Isten áldását és Lelkének vezetését kívánjuk a Női Szolgálatok Osztálya minden munkatársának!
 

Brucknerné Komáromi Tünde

Eger


 
#2018_11/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Magvetés a magtárban

Június 29.

Kedves testvérek, friss örömünket szeretném megosztani veletek.

Ötletek a misszióra
Új

Több száz csomagnyi segítség

Június 29.

A koronavírus-járvány számos hatással volt az egész világra, így Magyarországra is. Az elmúlt hónapokban sokan vesztették el a munkájukat, és ennek kapcsán családok megélhetése került veszélybe.