Démonok gyötörték – a jó Isten megszabadította

Démonok gyötörték – a jó Isten megszabadította

Missziós történet

Kitekintő, Szerző: Andrew McChesney Fordította: Czinkota Orsolya - 2018. Július 16. 769

Nakamura egy nagyon boldogtalan nagymama volt a japán Tsushima szigetén. Az idős hölgynek megfájdult a feje, és olyan furcsa dolog történt vele, mert hirtelen egy hangot hallott, amint a fülébe súgja: Pszt, pssszt, pszt! De amint körülnézett, hogy ki szól hozzá, senki sem volt ott. Máskor idegeneket látott járkálni a házában, de mikor ezt elmesélte a férjének is, ő már egy embert se fedezett fel az otthonukban.

Nakamura ekkor jövendőmondóhoz fordult segítségért, aki állítása szerint megmondja a jövőt, és meggyógyítja a betegeket. Viszont csak Isten ismeri a jövőnket, és ő képes valódi gyógyulást hozni. A hölgy rengeteg pénzt hagyott a jósnőnél, remélve, hogy kigyógyítja őt a fejfájásából, és megállítja a láthatatlan, suttogó férfit. De a jövendőmondó képtelen volt segíteni rajta.

Egyszer csak Nakamura a szomszédaitól értesült arról, hogy egy Istent imádó férfi jött a szigetre. Kíváncsi lett, hogy vajon ő segíthetne-e neki. Ezért bekopogott Kimi ajtaján, aki hetednapi adventista misszionárius volt, és csak nemrég költözött ide a feleségével. Ők egyedüli adventistaként éltek az egész szigeten.

A férfi behívta az idős hölgyet, és meghallgatta, amint elsorolta neki a gondjait. Elpanaszolta, hogy már hosszú ideje zaklatják őt gonosz szellemek. Aztán beszélt a jövendőmondóról, és hogy ő se tudta megszabadítani az ártó lelkektől. Már nem tudta, mit tehetne, ezért fordult segítségért Kimihez.

Nakamura szombat reggel zörgetett be a misszionárius ajtaján. Egyedül ők éltek adventistaként a szigeten, ezért még adventista gyülekezet sem volt ott. Így Kimi épp istentiszteletet tartott a feleségével és két amerikai vendégbarátjukkal az otthonukban. Ők négyen ekkor körben letérdeltek a hölgy köré:

– Drága Istenünk, kérlek, szabadítsd meg ezt a kedves nagymamát a gonosz démonoktól, akik már annyi gondot okoztak nekik! – imádkozott az egyikük. – Kérlek, Jézus nevében segíts neki! Ámen!

Mikor az ima befejeződött, Nakamura meglepetten sikított fel:

– Eltűnt! Olyan volt, mintha valami kiment volna a fejemből! Megszabadultam!

A hölgy a következő szombaton visszament a misszionáriusok otthonába, és együtt olvasta velük a Bibliát. Megtanulta, hogy ha a szellemek zaklatják, csak Jézus Krisztus nevében kell imádkoznia. A misszionárius ezt tanácsolta neki:

– Ilyenkor nyugodtan mondjad ezt: Jézus Krisztus nevében megparancsolom nektek, hogy hagyjatok békén engem!

Soha többet nem tértek vissza a Nakamurát gyötrő gonosz lelkek.

Pár hónappal később az idős hölgy átadta a szívét Istennek, és megkeresztelkedett. Így ő az első megkeresztelt adventista hívő a szigeten.

A misszionárius, Kimi is nagyon boldog volt, mikor a nagymamát bemerítették:

– Ezért kellett ide költöznünk a feleségemmel! Azért jöttünk, hogy felkészítsük a lakosokat a Jézussal való együttélésre majd a mennyben.

Mi is mind másoknak segítünk, hogy felkészüljenek a mennyei életükre Krisztussal, mikor missziós célra adakozunk. Ezzel az összeggel segítjük a misszionáriusokat, hogy közvetítsék Istent mindenütt a világon az embereknek. Köszönjük, hogy missziós célra is adakoztok!


 

Forrás: Andrew McChesney, adventistmission.org

Fordította: Czinkota Orsolya

 

Képek:

1. Egy lelkész megkereszteli Nakamurát, miután elfogadta Istent.

2. A 39 éves úttörő misszionárius, Kurihara Kimiyoshi a feleségével és két kislányukkal

3. A történek helyszíne: Tsushima.

4. Tsushima szigetének panorámája, ahol Kimi él és dolgozik mint misszionárius tanító.

5. Kimi egyik osztályának ünneplő kis tanulói.

6. Kimi angolra és környezetismeretre tanítja a gyerekeket a távoli Tsushima szigetén.

 


 
#2018_07/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“

Tovább az úton a cél felé!

2021. Június 28.

A Tiszavidéki Egyházterület egy újabb mérföldkőhöz érkezett 2021. június 20-án, amikor a gyülekezetek küldöttei megválasztották az egyházterület vezetőtestületét a következő négy évre.

Isten drága gyermekei
-

Így kedveskedtünk a gyerekeknek Gyulán

2021. Június 28.

Május 8-án a gyulai gyülekezet megnyitotta kapuját mindazok előtt, akik már régóta vártak erre a napra.