Beszámoló az Adventista Teológiai Főiskola életéről

Beszámoló az Adventista Teológiai Főiskola életéről

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“, Szerző: Dr. Kormos Erik - 2021. Április 06. 922

Mindnyájan érzékeljük, hogy rendkívüli időket élünk: apokaliptikus próféciák teljesednek be a szemünk látára. Mégis azt kell mondani, hogy egyikünk sem gondolta volna, hogy így teljesednek be „jelek”: sem én, sem más nem gondolta volna, hogy egy világjárványt fogunk átélni. Ennek a megtapasztalása óvatosságra is int bennünket: mit higgyünk, és azt hogyan hirdessük!

Amikor egy évvel ezelőtt az Adventista Teológiai Főiskolán megkaptuk a minisztériumi rendeletet, hogy át kell állni távoktatásra, be kell vallani, nem voltam nyugodt efelől. Ennek ellenére Intézményünk két hét alatt gördülékenyen bevezette a Google Meet-rendszer segítségével a hibrid oktatási formát, amely lehetővé tette, hogy törvényes keretek között továbbra is tudjunk működni.

A távoktatás a 2019–2020-as tanévben egyben „nyelvvizsga-amnesztiát” is jelentett, így visszamenőlegesen többen vehették át a diplomájukat, akik már évek óta bennrekedtek a rendszerben. Egyben a feltételi vizsga eltörlése is jótékony hatással bír: a 2020–2021-es tanévet 74 hallgatóval kezdtük, ilyen magas aktív hallgatói létszámmal még soha nem indítottunk tanévet. Sajnos sokan lemorzsolódtak azóta, rájöttek ugyanis, hogy az online rendszer ellenére, sőt, annál inkább kell tanulni is.

Mivel az online forgalom megnőtt, főiskolánk arra is törekszik, hogy a YouTube és a Facebook élő csatornáit kihasználva stúdióban rögzített prédikációkat adjon közre, illetve az ATF nyitott nap is átkerült e csatornákra, amelyek visszanézhetők. Nem titkolt szándékkal tesszük ezt: az online térben terjengő téves és felületes próféciamagyarázatokat, összeesküvés-elméleteket igyekszünk választható alternatívákkal kiváltani. Egy-egy ilyen program nézettsége 1500–3500 között terjed. Ilyen nagy létszámot egyetlen hagyományos, jelenléti evangelizációval sem tudtunk még elérni az 1990-es évek ébredése óta.

Az utazásokra elvesztegetett idő megtakarítása is jótékony hatással van a tanárokra. Az akkreditációs szervek, úgy a magyar állami, mint a nemzetközi adventista, folyamatos kérik a tanárok tudományos tevékenységét igazoló adatokat. Ez tudományos konferenciák szervezését, a mások által szervezett konferenciák látogatását, illetve a publikációs tevékenységet jelenti. Ezek a szakmai továbblépéshez elengedhetetlenek, és ilyen módon az akadémiai életben alapvető követelménynek számítanak. A home office ideje alatt több tanártestvérünk publikációs tevékenysége megkétszereződött, a 2020-as évben megjelentettünk három új tankönyvet, illetve az Adventista Szemle elmaradt számait 2016-tól 2020-ig. Jelenleg is több publikáción dolgozunk, jómagam is írok egy terjedelmes, a teljes MA-kurzust felölelő exegézistankönyvet, ami kézikönyvként is használható lesz bárki számára. Itt kell megemlítenünk a DET 2020-ban és 2021-ben is megtartotta bibliakonferenciáját, amely az ATF-fel együtt nem csak akkreditált konferenciai programnak minősül, de az előadások anyagából írt és szerkesztett tanulmányok az Adventista Szemle anyagát is képezik egyben. A 2021-es Duna Bibliakonferenciát hibridben tartottuk meg, de így is kiválóan megszervezett program volt, amelyért köszönet jár a szervezőknek!

Az Adventista Szemle 2021-től újra folyóiratként megrendelhető, amelyre ösztönzünk is mindenkit, hogy rendelje meg: nem azért, mert anyagi gondjaink lennének, éppen ellenkezőleg! Mi kínáljuk ezt a szolgálatatást a lelkészek és minden érdeklődő felé.

A karantén ideje alatt a szombati szolgálataink is átkerültek az online térbe. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy nem szűntünk meg szolgálni! Valamely Zoom- vagy Google-csoportban főállású tanáraink mindegyike szolgált majdnem minden szombaton. Sokat segít ebben, hogy a DET több tanári állományban lévő lelkésszel „támogató lelkészi” szerződést kötött, hogy ha vége lesz a járványnak, útiköltségkeretet is biztosítva továbbra is bevonjanak bennünket a gyülekezeti élet megszokott módjába. Ez a lehetőség a TET számára is nyitott lehetőség.

Összegezve: hála és köszönet! Furcsa dolog, de a járvány minden hetén, sőt, napján újra és újra az jutott eszembe, hogy mennyi áldást tartogatott számunkra ez a helyzet. S habár már mindnyájan nagyon unjuk, hogy a találkozások a „személytelen” virtuális térbe kerültek át, az áldásokat megragadva elmondhatjuk: több jót hozott az intézmény életében, mint rosszat. Nem csak kitartóan végezzük szolgálatainkat, de úgy látom, hogy a diákok is megszokták ezt, és a felelősségét is érzik az együttműködésnek. Akik tanulni jöttek az ATF-re, azoknak ez a helyzet is lehetőséggé és nem akadállyá vált.

Miközben látjuk a szomorú járványadatokat, Ézsaiás próféta szavai jutnak eszembe: „Bizony javamra vált a nagy keserűség…” (Ézs 38,17), és közben másokkal együtt bízom abban, hogy a nyomorult helyzetet ébredés és még nagyobb áldás fogja követni! Mi, az ATF tanárai, erre a kihívásra készülve látjuk magunk előtt a jövőt, s bízunk abban, hogy sok fiatal lelki és szellemi életében lehetünk eszközök Isten alázatos szolgájaként!

Az Úr áldása legyen mindazokkal, akik imáikban megemlítenek bennünket is! Kívánjuk, hogy a gyülekezeti életben is legyenek lelkészeink és testvéreink kellőképpen találékonyak, és ragadják meg a rendkívüli helyzet adta áldásokat, lehetőségeket!

 

Dr. Kormos Erik
ATF, az Újszövetségi Teológiai Tanszék vezetője

 


 
2021_04/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“

Tovább az úton a cél felé!

2021. Június 28.

A Tiszavidéki Egyházterület egy újabb mérföldkőhöz érkezett 2021. június 20-án, amikor a gyülekezetek küldöttei megválasztották az egyházterület vezetőtestületét a következő négy évre.

Isten drága gyermekei
-

Így kedveskedtünk a gyerekeknek Gyulán

2021. Június 28.

Május 8-án a gyulai gyülekezet megnyitotta kapuját mindazok előtt, akik már régóta vártak erre a napra.