Nem tengerész, nem erdész, nem kertész – hanem lelkész

Nem tengerész, nem erdész, nem kertész – hanem lelkész

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Hegyes-Horváth Géza - 2020. Október 06. 75

2020. szeptember 19-én elérkezett a várva várt nap Simon Csaba, családja és gyülekezetei számára, amikor a lelkészszentelési szertartás keretén belül Csaba a kézrátételes felszentelés által világszéles meghatalmazást kapott az evangélium lelkészi szolgálatára.

A járványhelyzet ellenére sok testvér eljött a békéscsabai gyülekezetbe ezen a szép szombaton Csaba jelenlegi és volt lelkészi körzeteinek gyülekezeteiből, a békési A és B, valamint a kamuti gyülekezetből, de jöttek a kondorosi és szolnoki gyülekezetből is, hogy együtt ünnepeljenek Csabával, és közösen részesüljenek Isten jelenlétének és Igéjének áldásaiból.

Felemelő szolgálatok keretei között került sor Isten Igéjének meghallgatására Ésaiás elhívásáról, amikor Ésaiáshoz hasonlóan Csaba is válaszolt Isten hívására: „Itt vagyon, küldjél el engemet!” Csaba a lelkészi fogadalomtétellel ünnepélyesen vállalta, hogy elkötelezi magát Mestere és a rábízottok szolgálata mellett. Fogadta, hogy szeretni fogja azokat, akiket Isten a gondozására bízott, és lelki növekedésükben segíteni fogja őket.

Ezek után köré gyűltek a jelenlevő felszentelt lelkészek, és az alkalom legünnepélyesebb részében Isten áldását kérték Csabára és lelkészi szolgálatára.

A lelkipásztori megbízás első mondatában Csaba ezeket a szavakat hallhatta (de a többi mondat is hasonlóan ünnepélyes volt): „A világszéles Hetednapi Adventista Egyház nevében felruházlak téged a teljes egyházi tekintéllyel. Ennél nem érhet nagyobb megbecsülés senkit, de ez felelősséggel jár.”

Csabát, az újonnan felszentelt lelkészt köszöntöttük az unió, az egyházterület, a lelkészkar nevében, feleségét a lelkészfeleségek nevében, gyermekeiket pedig a lelkészgyermekek nevében. De köszöntötték a gyülekezetek képviselői és az istentisztelet befejezése után nagyon sokan a jelenlevők közül.

Csaba, Isten áldása és sok öröm kísérje szolgálatodat!

 

Szeretettel:

Hegyes-Horváth Géza
egyházterületi elnök

 

Akit felszenteltünk:

1972. augusztus 5-én született Siófokon, és itt is nőtt fel. Már kisgyermek korától kezdve nagyon szerette a természetet, különösen az állatokat. Sok könyvet olvasott róluk, és az általános iskola elvégzése után erdésznek kezdett tanulni. A tízes évei közepén, az olvasmányai és a tanulmányai következtében egyre inkább úgy tűnt számára, hogy úgy az egyes élőlények, mint a növények és állatok életközössége olyan tökéletesen működik, mintha valaki megtervezte volna. Egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy a világ több annál, mint amit a szemünkkel látunk; ezért elkezdte keresni, hogy mi vagy ki van a háttérben. Sok ilyen témájú könyv és egy világvégejóslat után kutatva végül elkezdte olvasni a Bibliát is, amire egyébként úgy tekintett, mint egy régimódi, túlhaladott, vallásos írásra. Ám a számára legváratlanabb helyen rátalált arra, aki a háttérben áll. Ettől kezdve egyre jobban érdekelte minden, ami kapcsolatban állt Istennel.

Az első adventista könyvet, a Jézus életét – kérésére – édesapja vásárolta meg neki egy karácsonyra. Katonai szolgálata idején Keszthelyen találkozott először adventistákkal. Egy évvel később, miután meggyőződött róla, hogy az adventista egyház valóban a Biblia tanításait képviseli, megkeresztelkedett, majd Pécsre kerülve a gyülekezet tevékeny tagjává vált. Nem akart lelkész lenni; de azért, hogy a gyülekezetben jobban tudja végezni, amire megkérik, és mert a gyülekezet tagjai is egyre többször ajánlották neki, végül jelentkezett az Adventista Teológiai Főiskolára, melyet levelező tagozaton végzett el. A diplomaosztón az akkori dunamelléki területi elnök tette fel neki a kérdést, hogy vállalná-e a lelkészi szolgálatot. Több hét gondolkodás és ima után meggyőződött róla, hogy az elhívás tényleg Istentől jön, ezért elfogadta azt.

2,5 év pécsi gyakornokság után a szolnoki körzetben dolgozott 5 évig, majd Friedensauban tanult újabb 2,5 évig. Ezt követően költöztek Békésre, és azóta a körzet segédlelkésze.

Feleségével, Erzsikével 1994-ben ismerkedtek meg, aki ezt követően kezdett gyülekezetbe járni. 2 évvel később házasodtak össze. 3 gyermekük van, Máté (20), aki most Franciaországban van, Boglárka (10) és Benedek (6).

Erzsike a gyülekezeti szolgálatai közt a gyermekekkel történő foglalkozásban a legtevékenyebb, de Szolnokra költözésük előtt a pécsi gyülekezet traktátját és rövid ideig a pénztárát is vezette; és rendszeresen mond költeményeket és gyermektörténeteket is.

Lelkészként küldetését Csaba három fő pontban foglalná össze:

1) segítsen úgy hívőknek, mint nem hívőknek rácsodálkozni Isten jóságára és nagyságára;

2) segítsen személyes kapcsolatot kialakítani és elmélyíteni Krisztussal, azért, hogy a keresztény életben ne a szabályokat és a kötelességeket lássák, hanem a felszabadult örömöt; és

3) segítsen az egyes hívőknek és a gyülekezeteknek abban, hogy megtalálják a módját annak, hogyan adják át a bennük élő reménységet a körülöttük élő nem hívőknek.

 

 


 
2020_10/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Online szombatiskolát… gyerekeknek?!

Január 12.

Abban az időben, amikor én kislány voltam, a mese szó hallatán sorokba rendezett betűk jelentek meg a képzeletemben vidám képekkel illusztrálva, az orromban pedig már-már éreztem a könyv illatát. A játék alatt hajas babát, építőkockát vagy egy izgalmas társasjátékot értettem.

A hála szavai
Új

Hogyan értékeljük a fehérgyarmati jótékonysági koncertet?

Január 12.

Amint már korábban említettük, ez a 2020-as év komoly kihívások elé állított minket, hiszen a már hagyománnyá vált fehérgyarmati jótékonysági koncertet a megszokott módon nem valósíthattuk meg.