Imaházaink legyenek a béke és megbecsülés helyszínei

Imaházaink legyenek a béke és megbecsülés helyszínei

Az óvintézkedések listája

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Hegyes-Horváth Géza - 2020. Szeptember 11. 230

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Galata 6:2) Olyan időben élünk, amiben igen aktuális Istennek Pál apostol által közölt tanácsa. Egyre világosabbá válik, hogy elérkezett a COVID-19-járvány újabb hulláma, amely újabb próbák elé állít bennünket személyesen és mint gyülekezetet. Az óvintézkedések nem kellemesek, és valahogy belefáradtunk már az óvatosságba, és várjuk vissza a régi, szép időket, amikor zavartalanul élhettük az életünket, és gyakorolhattuk a hitéletünket otthon és a gyülekezetben egyaránt.

Ebben a helyzetben különösen fontos az egymásra való odafigyelés. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nem félnek attól, hogy elkapják a betegséget, mert erősnek és egészségesnek érzik magukat, de gondoljunk azokra, akik idősek, gyengék vagy betegek nálunk, akik különleges veszélynek vannak kitéve. Vagy lehet, hogy vannak olyanok is, akik nem nagyon hisznek a vírus létezésében. Nem szeretnénk senkit sem győzködni, de mivel egy nagy család tagjai vagyunk, Isten családja és egymás testvérei, ezért arra kérek mindenkit, hogy csupán azért is tartsuk be a gyülekezet által elfogadott óvintézkedéseket, hogy kifejezzük egymás iránti tiszteletünket, megbecsülésünket és áldozatkészségünket. A maszk viselésétől még senkinek sem lett komolyabb baja, de sokakat megvédhetünk azzal, ha feltesszük.

Olyan sok próba éri a gyülekezeteinket, és olyan sok veszteség ér bennünket! Szeretném a szívetekre kötni, hogy ne engedjük meg lelkünk és gyülekezeteink ellenségének, hogy ezen a területen viszályokat szítson közöttünk! Nem engedhetjük meg magunknak, hogy mások távol maradjanak az istentiszteletektől közömbösségünk vagy szeretetlen megjegyzéseink miatt! Mutassuk be: betöltjük Krisztus törvényét azzal, hogy odafigyelünk egymásra, és egymás terhét hordozzuk. Hol máshol tudna ez a gyakorlatban megvalósulni, mint az imaházainkban? Legyenek gyülekezeteink a békesség és az egymás megbecsülésének helyei, mert csak így válhatnak igazán istentiszteleti helyekké! Hogy mondhatjuk, hogy tiszteljük Istent, amikor az Isten képére teremtett felebarátunkat nem tiszteljük?

Az elővigyázatosság nem a hit hiánya. Isten a Bibliában egészségügyi és tisztasági törvényeket adott, és ezek komolyan vétele a hit bizonyítéka. Az Úr csodálatos ajándékkal látott el bennünket, amikor értelmet, tervezési és döntési képességeket adott nekünk. Nemcsak a hit a menny ajándéka, hanem az értelmi képességünk is. Úgy dicsőítjük meg Őt, hogy használjuk a józan ítélőképességünket, és nem csak vakon hivatkozunk a hitre. Nem azért viselek maszkot, mert nem hiszek Isten hatalmában, hanem azért, mert szeretem a testvéremet, és rá is gondolok.

Az egyházterület vezetése részéről a következő óvintézkedésekre hívjuk fel a figyelmeteket (bővebb információk a lelkészeknek kiküldött levélben találhatók):

1. A maszk használata kötelező. A maszk nem azt védi, aki hordja, hanem a többieket. Senki sem tudhatja magáról, hogy nem tünetmentes hordozó-e. A nyári maszkszünet végét mindenhol jelentsük ki.

2. A kezünket fertőtlenítsük belépésnél. Ne csak egy palackot tegyünk ki, hanem a teremdiakónus mindenkit szolgáljon ki érkezéskor. Ez köszöntés gyanánt – egy széles mosollyal együtt – kedves gesztus is lehet.

3. Ahol a terem telítettsége nagyobb, mint 50%, ott két idősávban kell megszervezni az istentiszteletet (de nem kell a korosztályokat szétválasztani).

4. A maximum 1 órás ott-tartózkodást vegyük komolyan. Maszk mellett, ha jelen van is egy vírushordozó, egy óra alatt alacsony a fertőzés továbbadásának kockázata.

5. Alaposan szellőztessünk, csak az udvaron beszélgessünk az alkalom befejezése után, gondosan takarítsunk/fertőtlenítsünk az imaházban (kilincseket, korlátot, székeket, a WC-t).

6. Éneklés (ha mégis van) csak maszkban lehet, az énekkar esetében is.

7. A közös ebédeket mellőzzük.

8. Kezet csak ott fogjunk, ahol mindenki fertőtlenített a belépésnél.

9. Az ülések között tartsunk távolságot!

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Galata 6:2)

 

Szeretettel:
Hegyes-Horváth Géza
egyházterületi elnök


 
2020_09/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“
Új

Nehéz idők diákszemmel

Május 03.

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40:31)

Isten drága gyermekei
Új

Fehérgyarmati meglepetések

Május 03.

Fogadjátok szeretettel ezt a kis videót, amiben megosztjuk veletek, ahogy kapcsolatot teremtünk-ápolunk az idősebbekkel mi, fiatalok.