Imaházaink legyenek a béke és megbecsülés helyszínei

Imaházaink legyenek a béke és megbecsülés helyszínei

Az óvintézkedések listája

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Hegyes-Horváth Géza - Szeptember 11. 156

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Galata 6:2) Olyan időben élünk, amiben igen aktuális Istennek Pál apostol által közölt tanácsa. Egyre világosabbá válik, hogy elérkezett a COVID-19-járvány újabb hulláma, amely újabb próbák elé állít bennünket személyesen és mint gyülekezetet. Az óvintézkedések nem kellemesek, és valahogy belefáradtunk már az óvatosságba, és várjuk vissza a régi, szép időket, amikor zavartalanul élhettük az életünket, és gyakorolhattuk a hitéletünket otthon és a gyülekezetben egyaránt.

Ebben a helyzetben különösen fontos az egymásra való odafigyelés. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nem félnek attól, hogy elkapják a betegséget, mert erősnek és egészségesnek érzik magukat, de gondoljunk azokra, akik idősek, gyengék vagy betegek nálunk, akik különleges veszélynek vannak kitéve. Vagy lehet, hogy vannak olyanok is, akik nem nagyon hisznek a vírus létezésében. Nem szeretnénk senkit sem győzködni, de mivel egy nagy család tagjai vagyunk, Isten családja és egymás testvérei, ezért arra kérek mindenkit, hogy csupán azért is tartsuk be a gyülekezet által elfogadott óvintézkedéseket, hogy kifejezzük egymás iránti tiszteletünket, megbecsülésünket és áldozatkészségünket. A maszk viselésétől még senkinek sem lett komolyabb baja, de sokakat megvédhetünk azzal, ha feltesszük.

Olyan sok próba éri a gyülekezeteinket, és olyan sok veszteség ér bennünket! Szeretném a szívetekre kötni, hogy ne engedjük meg lelkünk és gyülekezeteink ellenségének, hogy ezen a területen viszályokat szítson közöttünk! Nem engedhetjük meg magunknak, hogy mások távol maradjanak az istentiszteletektől közömbösségünk vagy szeretetlen megjegyzéseink miatt! Mutassuk be: betöltjük Krisztus törvényét azzal, hogy odafigyelünk egymásra, és egymás terhét hordozzuk. Hol máshol tudna ez a gyakorlatban megvalósulni, mint az imaházainkban? Legyenek gyülekezeteink a békesség és az egymás megbecsülésének helyei, mert csak így válhatnak igazán istentiszteleti helyekké! Hogy mondhatjuk, hogy tiszteljük Istent, amikor az Isten képére teremtett felebarátunkat nem tiszteljük?

Az elővigyázatosság nem a hit hiánya. Isten a Bibliában egészségügyi és tisztasági törvényeket adott, és ezek komolyan vétele a hit bizonyítéka. Az Úr csodálatos ajándékkal látott el bennünket, amikor értelmet, tervezési és döntési képességeket adott nekünk. Nemcsak a hit a menny ajándéka, hanem az értelmi képességünk is. Úgy dicsőítjük meg Őt, hogy használjuk a józan ítélőképességünket, és nem csak vakon hivatkozunk a hitre. Nem azért viselek maszkot, mert nem hiszek Isten hatalmában, hanem azért, mert szeretem a testvéremet, és rá is gondolok.

Az egyházterület vezetése részéről a következő óvintézkedésekre hívjuk fel a figyelmeteket (bővebb információk a lelkészeknek kiküldött levélben találhatók):

1. A maszk használata kötelező. A maszk nem azt védi, aki hordja, hanem a többieket. Senki sem tudhatja magáról, hogy nem tünetmentes hordozó-e. A nyári maszkszünet végét mindenhol jelentsük ki.

2. A kezünket fertőtlenítsük belépésnél. Ne csak egy palackot tegyünk ki, hanem a teremdiakónus mindenkit szolgáljon ki érkezéskor. Ez köszöntés gyanánt – egy széles mosollyal együtt – kedves gesztus is lehet.

3. Ahol a terem telítettsége nagyobb, mint 50%, ott két idősávban kell megszervezni az istentiszteletet (de nem kell a korosztályokat szétválasztani).

4. A maximum 1 órás ott-tartózkodást vegyük komolyan. Maszk mellett, ha jelen van is egy vírushordozó, egy óra alatt alacsony a fertőzés továbbadásának kockázata.

5. Alaposan szellőztessünk, csak az udvaron beszélgessünk az alkalom befejezése után, gondosan takarítsunk/fertőtlenítsünk az imaházban (kilincseket, korlátot, székeket, a WC-t).

6. Éneklés (ha mégis van) csak maszkban lehet, az énekkar esetében is.

7. A közös ebédeket mellőzzük.

8. Kezet csak ott fogjunk, ahol mindenki fertőtlenített a belépésnél.

9. Az ülések között tartsunk távolságot!

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Galata 6:2)

 

Szeretettel:
Hegyes-Horváth Géza
egyházterületi elnök


 
2020_09/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Kitekintő
Új

Vastag füstréteg, amíg a szem ellát…

Október 19.

Most is jól emlékszem rá, hogy milyen mélyen érintett, amikor tavaly az amazonasi esőerdőket vagy éppen az Ausztráliát érintő súlyos tüzekről hallottam. Minden nap imádkoztunk itthon... Akkor még nem gondoltam arra, hogy egyszer én is érintett lehetek.

Ötletek a misszióra
Új

Megbillent a világ

Október 19.

A feladatunk most nehezebb, mint bármikor, hiszen a járványügyi helyzet rendkívüli kihívásokat okozott. A változások mindenkire hatással vannak – ha ehhez nem tudunk rugalmasan igazodni, ha elakadunk egy-egy fejlődési fázisban, akkor sűrűsödnek a konfliktusok...