Felolvasások tizedeinkhez és hálaadományainkhoz

Felolvasások tizedeinkhez és hálaadományainkhoz

A hála szavai, Szerző: Szőllősi Árpád - Május 06. 201

Miért is lehetünk hálásak a jó Istennek az elmúlt egy hétből? Ha gyorsan végiggondoljuk, jó érzés látni, hogy a Megváltó milyen sokszor megvédett minket, gondoskodott rólunk, vagy csempészett egy-egy apró örömöt a napjainkba. Ahogy Ő sem feledkezett meg rólunk, mi se feledkezzünk meg arról, hogy hűségesen visszaadjuk neki adományainkat és tizedeinket.

 

Isten keze (május 9.)

„A hurrikán után már nem is akarok haza menni” – mondta Glorimar, aki az otthonát is elveszítette, meg a reménységét is egy pusztító vihar után.

Az ADRA több mint 130 országban működik mint az egyházunknak egyik kinyújtott keze. Adományainkkal személyesen is lehetőséget tudunk biztosítani, hogy segítsünk az igazságtalanul kialakult állapotokon, enyhülést tudjunk nyújtani, továbbá szeretetünkről, együttérzésünkről tudjuk biztosítani a szerencsétlenebbül járt embereket. Az elmúlt évben 104 olyan esetben tudtunk segíteni a világban, ahol valamilyen sürgősségi helyzet alakult ki, amikor kétségbeesett embereken és helyzetekben nyújthattunk közösen segítő kezet az ADRA közreműködésével.

A mai napi adományainkkal a saját gyülekezetünk karitatív misszióját is támogathatjuk.

Felhívás: Akármennyit is tehetünk a kosarakba adományként, Istent tisztelhetjük azzal, hogy túléléshez segíthetünk hozzá embereket, védelmet és reménységet nyújthatunk nekik. Adományaink nagyon fontosak azoknak, akik éhesek, és reményt jelentenek azoknak, akik mindenüket elveszítették.

Gyűjtsük egybe hálás szívvel hozott tizedeinket és adományainkat, majd imádkozzunk!

Erős kapcsolat (május 16.)

Hasonlóság van a házasság és a válás, valamint az egyházból való kilépés közt. Ahogy a házasságok mintegy fele válással végződik, az egyházból való kilépések száma is mintegy a fele a keresztségek számának. A kérdés az: mit tehetünk, hogy javítsunk ezen az állapoton?

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből és teljes értelmedből.” (Lk 10:27) Ugyanúgy ahogy két ember között erősödik az érzelmi kötődés, ha bizalmi kapcsolatban időt töltenek el egymással, Istennel is érzelmi kapcsolat alakul ki, ha naponként imádkozunk hozzá, ha olvassuk a Biblia tanításait, és ha áttanulmányozzuk a bibliatanulmányokat.

Jézus egy másik fontos alapelvet is megfogalmazott: „Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6:21) Kincseink ki vannak téve a tolvajoknak és a rozsdásodásnak, éppen így ez a károsodás és romlás az érzelmekre is igaz. Vigyáznunk kell kincseinkre, ápolni kell érzelmi kapcsolatainkat is.

Egyházunk elvégzett egy felmérést az egyik divíziónkban 1 054 367 olyan emberrel, akik elhagyták az egyházunkat 2015 és 2017 között. Ezeknek a volt testvéreinknek mintegy 90%-a a feljegyzéseink szerint már három évvel korábban sem fizetett tizedet, hogy elhagyták a gyülekezeteinket.

Felhívás: Erősítsük meg kapcsolatunkat Istennel, hogy tiszteljük Őt, és gyakoroljuk is hitünknek minden pontját!

Gyűjtsük egybe hálás szívvel hozott tizedeinket és adományainkat, majd imádkozzunk!

 

a Sáfársági Szolgálatok Osztálya nevében:
Szőllősi Árpád kincstárnok


 
2020_05/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Barta Sándorné szülinapja

45 perce

A kamuti művelődési házban általában evangelizációs előadásokat szoktunk tartani. De nem így volt ez június 21-én. Ezen a napon azért gyűltünk össze az intézmény nagytermében, hogy együtt adjunk hálát Istennek azért, hogy Barta Sándorné Jolánka néni már 90 éve közöttünk van.

„Ez az az út, ezen járjatok.“
Új

Senkit ne hagyjunk magára!

50 perce

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít” – ezzel az alapigével foglalkoztunk a debreceni tanévnyitó istentiszteleten. Bátorítást, erőt vigasztalást meríthettünk a gondolatból, hogy Isten mindig, minden pillanatban készen áll arra, hogy velünk legyen, hogy átsegítsen a kihívásokon...