A reménység fája

A reménység fája

Mert sok nehézségen át is élni akarunk!

Isten drága gyermekei, Szerző: Czinkota András - Május 04. 109

2020. április 27-én nyílt lehetőség arra, hogy a gyulai körzet kisebb gyülekezete, a sarkadi közösség mutatkozzon be az „Imaszoba” internetes csoportjában. A bemutató képi anyagának levetítését, illetve a tartalom java részének felvezetését azonban megakadályozta egy sajnálatos internetes szolgálatói kimaradás. Ezt pótolandó tesszük közzé a beszámoló rövidített, fotókkal kiegészített változatát.

Sarkad egy Békés megyei kisváros Gyulától 14 km-re, a határ mellett. A gyülekezet jelenlegi, névsor szerinti taglétszáma 23 fő. A közösségi életünket két településen: Sarkadon, illetve a dobozi szórványban éljük.

Itt az 1900-as évek elején, az adventüzenet magyarországi megjelenése után rövid idővel az elsők között már megalakult a gyülekezet. A pár esztendeje 100 évesen elhunyt Sajti Károlyné testvérnő szüleit (Képíró Károlyt és Szilágyi Zsuzsannát) annak idején még Huenergardt testvér keresztelte meg.

A sarkadi gyülekezet a fénykorát az 1950-es években élte, amikor a létszáma 100 fő körül volt, ami az 1970-es évekre sajnos 20–30 főre csökkent.

A gyülekezet a ’70-es évek végétől 2014-ig a Keresztény Advent Közösséghez tartozott, amikor a testvéreink – egy kivételtől eltekintve – teljes taglétszámmal csatlakoztak örömömre az egyházhoz. Ebben az időben Balog Tibor testvér volt a gyülekezet lelkésze. A testvéri közösség egyik presbitere, Árvai József testvér így emlékszik vissza a csatlakozás időszakára: „Akkoriban újra felfedeztük a világközösséghez tartozás örömét, és sok áldást nyertünk a testvéri ismeretségek által. Kialakultak a környező gyülekezetekkel a testvéri kapcsolatok és a szolgálati együttműködés is.”

A gyülekezet nagyon megértő, melegszívű, segítőkész testvéri közösséget alkot a dobozi szórványban élő testvérekkel együtt. Evangelizációs tevékenységére a személyes misszió a legjellemzőbb.

Árvai Tibor és felesége, Timi a határon túl is ismert virágkertészetet működtet nagy szakértelemmel és igazán hívő hozzáállással. Áldozatkész, karitatív missziót folytatnak a Miruna Egyesület keretén belül is, és Békés megyei, illetve a romániai határmenti települések rászorulóit segítik élelmiszerek, ruházati és háztartási eszközök adományozásával.

Kocsis László az önkormányzat temetkezési vállalkozását vezeti, és így vigasztalást nyújt a gyászolóknak. Felesége, Kocsisné Árvai Csilla a virágboltjában igyekszik megszólítani Isten Igéjével a vásárlóit.

Ócsai Imre és Váradi János testvérek kőműves és ács vállalkozóként szolgálják az Urat, és több egyházi ingatlan építése, felújítása, átalakítása is fűződik a nevükhöz. Jelenleg is az egyházunk bózsvai táborában dolgoznak abban a reményben, hogy még idén nyáron élvezhetjük a munkájuk gyümölcsét.

A gyülekezet életét sajnos gyakori tragédiák is jellemzik, amelyek főként a már említett Sajti Károlyné testvérnő és különösképpen unokaveje, Ócsai Imre presbiter testvér családját érintették – nagyrészt egy öröklődő, súlyos szívbetegség következtében.

Itt szeretnénk külön köszönetet mondani a hittestvéri közösségnek, hogy imádságban hordoztátok az Ócsai családot, illetve a sarkadi gyülekezetet, amikor a csatlakozást követő években ifj. Ócsai Imre lelkésztársunk autóbalesetben elhunyt, illetve Váradiné Ócsai Eszter szívátültetésen esett át. Sokat jelentett nekik a testvérek támogatása.

A kis létszámú sarkadi gyülekezet igehirdetői – Árvai József, Ócsai Imre és Árvai Tibor testvérek – Békés megye gyülekezeteit is segítik a szolgálataikkal.

Váradi János testvér és családja a medgyesegyházi gyülekezet zenei és gyermekszolgálatában is részt vesznek.

Tavaly különleges ünnepünk volt, amikor két szeretett testvérünk, Árvai József és Icuka 50 éves házassági évfordulóját ünnepelhettük meg. Ritkaság ma az ilyen hosszú, példamutatóan szép kapcsolat.

Hitvallásunkat jól tükrözi a képi beszámoló végére illesztett fotó, amely egy tragikus sorsú, majdnem „meghalt”, de élni akaró és gyümölcsöző fát ábrázol. A sarkadi gyülekezet egy sok nehézségen és tragédián átment közösség, de elkötelezett arra, hogy tovább lépjen, és lelki ajándékainak megfelelően fáradozzon mindazokért, akikhez Isten vezet bennünket.

 

Czinkota András lelkész
Sarkad

 


 
2020_05/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Barta Sándorné szülinapja

22 perce

A kamuti művelődési házban általában evangelizációs előadásokat szoktunk tartani. De nem így volt ez június 21-én. Ezen a napon azért gyűltünk össze az intézmény nagytermében, hogy együtt adjunk hálát Istennek azért, hogy Barta Sándorné Jolánka néni már 90 éve közöttünk van.

„Ez az az út, ezen járjatok.“
Új

Senkit ne hagyjunk magára!

27 perce

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít” – ezzel az alapigével foglalkoztunk a debreceni tanévnyitó istentiszteleten. Bátorítást, erőt vigasztalást meríthettünk a gondolatból, hogy Isten mindig, minden pillanatban készen áll arra, hogy velünk legyen, hogy átsegítsen a kihívásokon...