Az Ige hatalmáról

Az Ige hatalmáról

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“, Szerző: Mezei Ibolya - Március 24. 131

Mindig plusz öröm, ha az Isten szerinti pihenőnapon közösségünkbe más gyülekezetből is érkeznek testvérek – akár látogatóba, akár szolgálatra. Így volt ez 2020. február utolsó szombatján is, amikor újabb ajándékot kaptunk az Úrtól a debreceni Fazekas Mihály utcai gyülekezetben Hegyes-Horváth Csilla szolgálata által.

A szombatiskolai gondolatcserék és közös ima segítették, hogy elcsöndesedve áthangolódjunk Isten Igéjére, mert „ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban” (ApCsel 1:14).

A délelőtti istentisztelet kezdetén az ifikórus vezetésével mindannyian együtt énekelve dicsőítettük az Urat, és a dallamok még több helyet üresítettek meg lelkünkben az Ige befogadására. Érezhető volt újra Isten Igéjének ereje: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18:20)

Csilla a prédikáció előtt a gyerekeket is külön megszólította rövid történetével: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4:10)

A délelőtti alkalmon végiggondolhattuk az idézett igehelyek alapján Isten szavainak erejét, az Ige hatalmát. Körüljártuk János 15:1–7 Igéje minden útmutatását és figyelmeztetését: azt, hogy mit is jelent valójában az Ige bennünk maradása most, és mit jelenthet a jövőben. „Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Rm 1:11–12)

A délutáni, szombatzáró alkalommal Csilla vezetésével örömmel gondolkodtunk közösen, interaktív formában a délelőtti Igék alapján: „forgattuk” a szívünkben az Igét, ahogyan azt Lukács 2:19 írja.

Az ide kapcsolódó tapasztalatok megosztása egymással a testvéri kapcsolatban és hitünkben is biztat, erősít, ahogy éberségre és kitartásra ösztönöz az Istennel való még mélyebb személyes kapcsolatra. Mindig kegyelmi ajándékként kell nemcsak hallgatnunk az Igét, hanem aktívan szólni is azt a megfelelő időben.

Ha vágyunk, motivációnk van mind több Ige ismeretére törekedni, akkor a Lélek munkálja bennünk az Ő bölcsessége szerint, hogy teljes szívből, teljes lélekből, minden erőnkkel még mélyebben megélhessük azokat.

Kívánom, hogy mindannyian vigyük magunkkal naponta ezt az Igét, hogy: „lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága”.

 

Mezei Ibolya
Debrecen

 


 
2020_03/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Kitekintő
Új

Vastag füstréteg, amíg a szem ellát…

Október 19.

Most is jól emlékszem rá, hogy milyen mélyen érintett, amikor tavaly az amazonasi esőerdőket vagy éppen az Ausztráliát érintő súlyos tüzekről hallottam. Minden nap imádkoztunk itthon... Akkor még nem gondoltam arra, hogy egyszer én is érintett lehetek.

Ötletek a misszióra
Új

Megbillent a világ

Október 19.

A feladatunk most nehezebb, mint bármikor, hiszen a járványügyi helyzet rendkívüli kihívásokat okozott. A változások mindenkire hatással vannak – ha ehhez nem tudunk rugalmasan igazodni, ha elakadunk egy-egy fejlődési fázisban, akkor sűrűsödnek a konfliktusok...