De mit tehetünk addig is a közösségért?

De mit tehetünk addig is a közösségért?

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Hegyes-Horváth Géza - Március 24. 189

Kedves testvérek!

Üdvözletül: „Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?! Hiszen Ő még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! Akkor hogyne adna nekünk minden mást is a Fiával együtt? Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem! Mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani ebben egészen biztos vagyok! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó lelkek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg.”

Isten Igéje arról biztosít, hogy ha Ő velünk van, akkor senki és semmi nem lehet ellenünk, mert az Úr szeretetétől semmi sem tud elválasztani. Pál apostol meg volt győződve erről, és arról is, hogy minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek Jézus Krisztus által.

A Tiszavidéki Egyházterület elnöksége ezzel a hittel igyekszik szolgálni és segíteni a lelkészeket és a gyülekezeteket. Hiszünk abban, hogy gyülekezeteink megerősödve kerülnek ki ebből a próbából, és készen fogunk állni arra, hogy a menny utolsó időbeli népeként küldetésünket teljesítsük, hogy Isten országának evangéliumát elvigyük az egész világra.

Ez a próba a közösséget próbálja meg a legjobban. Istentiszteleteket követhetünk az interneten is, de a közösség megélésével egészen más a helyzet. Ezért arra kérünk benneteket, hogy imádkozzatok gyülekezeteitek közösségéért, segítsétek azokat, akiknek erre szükségük van, hívjátok fel egymást telefonon, és imádkozzatok egymásért. Az internetes megoldásokban arra törekedjetek, hogy saját gyülekezetetek és a lelkészi körzetetek programjaiba kapcsolódjatok be. Legyen minden gyülekezetnek vagy körzetnek saját szombatiskolája, imaórája, istentisztelete, Biblia-órája, evangelizációja interneten, hogy a közösséget így tudjuk ápolni addig, míg újra együtt lehetünk az istentiszteleteken.

Már előre készüljünk arra a szombatra, amikor együtt lesz majd a gyülekezet. Tervezzünk egy gyönyörű hálaadó istentiszteletet. Tervezzük meg az énekeket, verseket és kórusszolgálatokat. És úgy, ahogy az őszi hálaadó istentiszteleten gyümölcsöket és terményeket viszünk Isten házába, most vigyük imáink és missziónk gyümölcsét, azokat a barátainkat és ismerőseinket, akikért imádkoztunk, és akiknek bizonyságot tettünk a járvány ideje alatt.

Kérjünk segítséget a lelkészünktől, aki készségesen fog eligazítást adni, hol találhatjuk azokat a lelki alkalmakat, istentiszteleteket és imaórákat az interneten, amelyek lelki növekedésünket elősegítik.

És ne feledjük: ha Isten mellettünk, kicsoda lehet ellenünk!

 

Szeretettel:
Hegyes-Horváth Géza

 


 
2020_03/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Áldásos istentisztelet Mezőgyánban

November 16.

Áldott szombatnapunk volt mezőgyáni gyülekezetünkben Hegyes-Horváth Géza testvérünkkel november 7-én! Hálásak vagyunk, mert ebben a viszontagságos időben, amikor annyi beteg van, ő eljött hozzánk. Hálásak vagyunk Istenünknek is azért, hogy még van gyülekezetünk, és személyesen örvendezünk egymásnak.

Egészségünkre!
Új

Miskolci túrasorozatok

November 16.

Túrasorozatunk második alkalmával ismét Bükkszentkeresztre vettük az irányt...