Mi a félelem és pánik ellenszere?

Mi a félelem és pánik ellenszere?

Evangelizáció és hitmélyítő istentisztelet Gyulán

„Gyertek, gyűljünk össze!“, Szerző: Czinkota András - Március 09. 135

2020. február 28–29-én a Tiszavidéki Egyházterület gyulai körzetének vendége volt Bíró András testvér és kedves családja: felesége, Kati és kislányaik, Dorottya és Andrea. Bíró testvér a Dél-Erdélyi Konferencia nyárádszeredai kerülete lelkészeként végzi szolgálatát.

Február 28-án, pénteken rendhagyó evangelizációs istentiszteletet hirdettünk meg a gyulai szeretetotthonban. Az ott élő testvéreink alkotta gyülekezet tagjai odaadással, imádságos lelkülettel készültek erre az eseményre, amelyre meghívták az idősek otthona nem adventista lakóit, akik közül többen el is fogadták a szeretetteljes invitálást. Az istentisztelet első harmadában az otthon mentálhigiénéseként dolgozó Hegyes Károly testvér által szervezett ének- és verses szolgálatok készítették fel a jelenlévőket az Ige hallgatására.

A Mindenható gondviselő kegyelmét magasztaló költemények és énekek után Bíró testvér Ésaiás könyve 40. fejezete alapján arról beszélt, hogy a jó Isten a végtelen szeretete által hordozza és támogatja mindazokat, akik az életük terheit szívesen megosztják ővele – és mindez nem az emberi életkor függvénye, hiszen „elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; de akik az Úrban bíznak, erejük megújul” (Ésa 40:30–31). Az igehirdetés során megelevenedett előttünk az idős emberként is meghatározó feladatokat ellátó Mózes, Dániel és János apostol alakja, illetve mindenek felett az életünket kegyelmesen hordozó mennyei Atya személye. Az evangelizációt követően a vendégek és a testvérek egyaránt kifejezték hálájukat a Mindenható áldásaiért, amelyet ezen az estén tapasztalhattak.

Másnap – szombat délelőtt – körzeti hitmélyítő Istentiszteletet hirdettünk a gyulai gyülekezetben. Erre az eseményre a sarkadi, a kétegyházi, az eleki és a dombiratosi gyülekezet is hivatalos volt. A 11 órakor kezdődő istentiszteleten a megyében tapasztalható megbetegedések ellenére szép létszámmal gyűltünk össze, és az utólagos visszajelzések alapján is elmondható, hogy nagy áldásban volt részünk. A délelőtti istentisztelet érdekes színfoltja volt két kislány szolgálata: Bíró Andrea furulyaszólóval és Kocsis Lilla énekszolgálattal dicsőítette az Urat. A felnőttek szolgálatai (költemény és kórusszám) után Bíró András testvér nagyon aktuális kérdést vetett fel: Mit kezdjünk azzal a szomorú profetikus aktualitással, amiről Jézus Krisztus is beszélt, hogy az Ő visszatérését megelőzően egyre inkább tapasztalhatóvá lesz a félelem, a pánikhangulat, a létbizonytalanság? Az igehirdetés Isten teremtő hatalmát és az irántunk való féltő szeretetét hangsúlyozva mutatott rá arra a hatalmas kiváltságra, hogy szövetséges társként élhetünk a világegyetem Alkotójának oltalma alatt.

A déli órákban a gyülekezet nagy része együtt maradt, és elfogyasztottuk a Horváth Attila testvér által vezetett tábeaosztálynak köszönhető ebédet. A közös étkezés a kulináris élményeken túl nagyszerű lehetőséget biztosított a testvéri kapcsolatok ápolására, elmélyítésére.

Szombat délután 16 órától a február hónapra meghirdetett „Időszerű kérdések… keresztény szemmel” című evangelizációs sorozat záró istentiszteletére került sor. Bíró testvér „Élni, miért? – avagy mi az élet értelme?” címmel szólította meg a vendégeket, illetve a gyülekezet tagjait. A felvetett kérdésre a választ egy az ember rendeltetésére vonatkozó határozott bibliai kijelentés nyomán kerestük, hogy mit is jelent Isten képére és hasonlatosságára teremtve élni.

A gyulai gyülekezet médiaosztályának vezetője, Zágonyi Zsolt testvér és segítői áldozatkész szolgálatának köszönhetően mindkét szombati istentisztelet megtekinthető a gyulai gyülekezet Youtube-csatornáján az alábbi linkekre kattintva:

Krisztus eljövetelének jelei:

Élni, miért? – avagy mi az élet értelme?

Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetővé tette a gyulai körzet gyülekezetei számára ezt az áldásokban gazdag hétvégét! Ezúton is köszönjük Bíró András testvérnek és kedves családjának ezt a kedves áldozatot, hogy eleget tettek a meghívásunknak!

 

Czinkota András
a gyulai gyülekezet lelkésze

 


 
2020_03/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Kitekintő
Új

Vastag füstréteg, amíg a szem ellát…

Október 19.

Most is jól emlékszem rá, hogy milyen mélyen érintett, amikor tavaly az amazonasi esőerdőket vagy éppen az Ausztráliát érintő súlyos tüzekről hallottam. Minden nap imádkoztunk itthon... Akkor még nem gondoltam arra, hogy egyszer én is érintett lehetek.

Ötletek a misszióra
Új

Megbillent a világ

Október 19.

A feladatunk most nehezebb, mint bármikor, hiszen a járványügyi helyzet rendkívüli kihívásokat okozott. A változások mindenkire hatással vannak – ha ehhez nem tudunk rugalmasan igazodni, ha elakadunk egy-egy fejlődési fázisban, akkor sűrűsödnek a konfliktusok...