Beköszöntő

Beköszöntő

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“, Szerző: Hegyes-Horváth Géza, Dankó Ferenc és Szőllősi Árpád - 2020. Január 13. 402

Kedves testvéreink!

Az alábbi Igével és gondolatokkal szeretnénk Isten vezetésében bővölködő új évet kívánni: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90:12)

Az újévi jókívánságok jellegzetes jelzője az „áldott, békés, boldog”. Mindemellett szoktunk még sikereket, vagy ha már fogyatkozik, jó egészségét kívánni. Talán picit elcsépeltek, de mégis jól kifejezik elemi szükségleteinket. Van azonban valami, amire még inkább szükségünk van, de személyes jókívánságokban nem nagyon hallani – talán mert sértőnek éreznék: jobb időfelhasználást és bölcsességet kívánni legfeljebb akkor szoktunk, ha valaki nem jól használja az idejét, vagy nehéz döntés előtt áll.

Mózesnek, Isten emberének a 90. zsoltárban megörökített imádsága, ami egyszerre megrendítő költemény a mulandóságról és himnusz a jövőbe vetett reményről, azzal az üzenettel, hogy az idő vad sodrában egyedül hittel Istenbe kapaszkodva részesülhetünk az örökkévalóságban. Ennek a zsoltárnak a központi kérése: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”

Az elmúlt 2019-es évben is tapasztalhattuk az Úr áldásait, és sajnos a mulandóság fájdalmait is. Voltak sikereink és kudarcaink, kaptunk bőséggel, de értek veszteségek is. Mit hoz a 2020-as esztendő? Vajon jobb lesz az arány, több jó, kevesebb rossz? Nem tudjuk. Azt tudjuk, mit szeretnénk: áldott, békés, boldog… évet. Mózes kérése mégsem erre irányul. Nem is azt kéri Istentől, hogy iktassa ki a földi élet rendjét. Nem azt akarja, hogy az Úr forgassa vissza vagy legalább állítsa meg az idő előrehaladását. Mózes tudja, hogy nem Isten hibázik, és nem a világ rendjén kell változtatni. Az idő helyes felhasználásának a képességét kéri, hogy ezáltal földi életünk céljához: a bölcsességhez eljussunk.

Felgyorsult, élvhajhász világunkban talán megelégednénk azzal, hogy több áldást és több békét, több boldogságot kérjünk, amikor a jövő évre tekintve felfohászkodunk. „Árucikk létformában” éljük az életünket, ahol egyetlen elv népszerű: „Mindent azonnal.” Ezért nincs a világunkban se áldás, se béke, se boldogság. Pedig nekünk is arra van szükségünk, mint akkor, ott Mózesnek és a népnek. Istennek volt egy terve: az Egyiptomból szabadult, nincstelen rabszolgáknak legyen áldás, béke, boldogság. Az ígéret földje, de a hitetlenségük miatt ez az út hosszabb és nehezebb lett, mert nem arra használták az időt, amire adta Isten, nem voltak bölcs szívűek. Nem magukon akartak változtatni, hanem a körülményeken.

Mózes belátta, hogy az áldás, béke és boldogság akadálya tulajdonképpen maga az ember, aki nem képes egyedül jóvá lenni, de Istennel együtt ez megtörténhet. Nála nem múlik az idő, hanem telik. Neki terve van velünk is. Ő részesíteni akar bennünket is abban, amire teremtett. Ezért ahogy egy XX. századi gondolkodó is kérte: „Ne önmagában szemléljük létezésünket, hanem Isten akarataként.” Nem tőlünk akar Ő valamit, hanem velünk. Ennek a megvalósulása azon múlik, hogyan gondolkodunk, mit mondunk, és végül mit teszünk. Mindez pedig a szívünkben dől el. A bölcs szív tehát nem megvásárolható, hanem ajándék. Isten életünk útján akarja folyamatosan átformálni, bölccsé tenni a szívünket, ha úgy számláljuk napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

„A keresztény élet harc és menetelés. A győzelmet azonban mégsem emberi erővel érhetjük el. A harc mezeje az emberi szív birodalma – a legsúlyosabb küzdelem, amelyet ember valaha is megharcolt, a csata, melyet meg kell vívnunk: az énünk átadása Isten akaratának, szívünk átengedése a szeretet uralkodása számára. A régi, bűnös természet, amely vér és test akaratából született, nem örökölheti Isten országát: az öröklött hajlamokat, rossz szokásainkat mind fel kell adnunk.” (Ellen G. White: Gondolatok a hegyibeszédről)

Tanítson tehát Isten jól felhasználni napjainkat a következő évben, hogy bölcs szívhez jussunk!

A Tiszavidéki Egyházterület elnökségének nevében:

Hegyes-Horváth Géza, Dankó Ferenc és Szőllősi Árpád

 


 
2020_01/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“

Tovább az úton a cél felé!

2021. Június 28.

A Tiszavidéki Egyházterület egy újabb mérföldkőhöz érkezett 2021. június 20-án, amikor a gyülekezetek küldöttei megválasztották az egyházterület vezetőtestületét a következő négy évre.

Isten drága gyermekei
-

Így kedveskedtünk a gyerekeknek Gyulán

2021. Június 28.

Május 8-án a gyulai gyülekezet megnyitotta kapuját mindazok előtt, akik már régóta vártak erre a napra.