„Ünneplő öltözet és orosz katonák”

„Ünneplő öltözet és orosz katonák”

Emlékezzünk a gyulai szeretetotthon legidősebb lakóira

Portré, Szerző: Czinkota Andrásné - 2019. December 02. 224

CSAPÓ GÁBORNÉ (szül. Somogyi Erzsébet, 1921.) testvérnőt nagyon sokan ismerték az országban, nemcsak adventista testvérek, hanem mások is, akikkel megosztotta hitét, reménységét.

Erzsike néni református családban nevelkedett, és gyermekként megfigyelte, hogy Békés utcáin szombatonként gyakran lát ünneplőbe öltözött embereket imaházba menni. Édesanyjával közösen kezdték kutatni a Szentírást, és meggyőződtek arról, hogy az adventisták a bibliai nyugalomnapon gyűlnek össze Isten imádására szombaton.

Ennek eredményeként 1937-ben, 16 évesen megkeresztelkedett, és a békési adventista gyülekezet tagja lett. Öt évvel később kötött házasságot Csapó Gáborral, akivel 68 évet éltek egymás segítőtársaként.

Erzsike néni a békési gyülekezetben tanítóként és később igehirdetőként szolgált, valamint az énekkarnak is oszlopos tagja volt. A Tarkovács testvér vezette, nagy létszámú énekkarral különböző ünnepélyeken hirdették Isten jóságát és szeretetét.

Könyvevangélista férjével sokat fáradoztak a Békés környéki tanyavilágban élőkért. Munkásságuk ideje alatt többeket vezettek Jézus Krisztus ismeretére. Saját gyermekük nem született, de elmondhatták, hogy sok lelki gyermekkel ajándékozta meg őket az Úr.

2004-ben költöztek be az egyház gyulai szeretetotthonába. Férjét 2010-ben veszítette el, azóta özvegységében sem maradt egyedül: szerető hittestvérei körében élt, és szívesen beszélt tapasztalatokban gazdag életéről mások örömére.

Stuber György testvér, aki a szeretetotthon lelkészeként szolgált 2008 és 2018 között, így emlékszik vissza Csapó testvérnőre: „Erzsike volt a legmeghatározóbb személyiség az otthonban, neki volt a legfőbb tekintélye, attól függetlenül, hogy még Szentes Alfréd testvér, Pintye testvérnő és D. Nagy Sándor testvér is ott lakott. Korábban, amíg még Békésen laktak, a férjével együtt misszióztak. Gábor volt az, aki megszólította az embereket, Erzsike pedig a tanítás, a keresztségre készítés szolgálatában vett részt. Más gyülekezetekben is végzett igehirdetéseket, sőt, evangelizációs órákat is tartott külső helyszínen.”

A jó Isten idős korában is megtartotta szellemi frissességét: az otthonban is hirdetett Igét, később hozzászólásaival kapcsolódott be a szombatiskolába, de a Biblia-szövegeket is kívülről tudta. Október 12-én még részt vett az úrvacsorai istentiszteleten, majd a következő napokban jelentkező rosszulléte miatt kórházba került, ahonnan már nem is tért vissza az otthonba.

Hosszú élete alatt 82 évig volt hűséges Megváltójához. Fáradhatatlan, buzgó élete legyen példa számunkra!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

BONDÁR GÁBOR testvér szintén Békésen született 1921. október 22-én, és hosszú élete is ehhez a városhoz kötődik, kivéve az a néhány hónap, amit feleségével a gyulai szeretetotthonban éltek.

Gábor bácsi 1944. október 6-át emlegette második születésnapjaként, amikor orosz katonák fegyvert fogtak rá és öccsére, de édesapjuk még időben érkezett, és tisztázta, hogy a fiai nem német katonák. Így maradtak életben.

Néhány évvel később, 1950 márciusában kötött házasságot Hégely Máriával, akivel közel 70 évig élt együtt Isten félelmében, egymás segítőtársaként.

Még 1950 júliusában kötöttek szövetséget Megváltó Urukkal felnőtt keresztség útján, és lettek tagjává a Hetednapi Adventista Egyház békési gyülekezetének. 1975 után a békési Petőfi utcai gyülekezet megbecsült tagjaként élték hívő életüket.

Gábor bácsi szorgalmasan kutatta a Bibliát, és a szombat déli szünetben szeretett a testvérekkel a Szentírásról beszélgetni. Mindenki kedves, segítőkész emberként emlékszik rá.

2019-re egészségi állapota annyira meggyengült, hogy feleségével beköltöztek a gyulai szeretetotthonba. Itt a Csapó testvérnő melletti szobában kaptak elhelyezést, így hamar kialakult a jószomszédi kapcsolat az ismerős testvérek között. Gábor bácsi hallása, látása is nagyon megromlott, emiatt inkább csak a szobájában fogadta a látogatókat. Az idősek napi ünnepélyen mindannyiunk meglepetésére kívülről mondott el egy nagyon hosszú verset a saját maga által szerzett sok-sok költemény közül.

Gábor bácsi 2019. november elején került kórházba, ahol két hétig vívott küzdelme után csendesen megpihent.

Mit tanulhatunk szépkorú testvéreinktől? Amit fiatalon megtanulunk, azt később sem felejtjük el! Ők a küzdelemben, szenvedésben, nehézségben sem hagyták el Urukat, akinek hűségesen szolgáltak életükben, és elmondhatták: „Tudom, kinek hittem, hogy Ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” (2Timótheus 1:12)

 

Czinkota Andrásné
Sarkad

 


 
#2019_12/01

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Áldásos istentisztelet Mezőgyánban

November 16.

Áldott szombatnapunk volt mezőgyáni gyülekezetünkben Hegyes-Horváth Géza testvérünkkel november 7-én! Hálásak vagyunk, mert ebben a viszontagságos időben, amikor annyi beteg van, ő eljött hozzánk. Hálásak vagyunk Istenünknek is azért, hogy még van gyülekezetünk, és személyesen örvendezünk egymásnak.

Egészségünkre!
Új

Miskolci túrasorozatok

November 16.

Túrasorozatunk második alkalmával ismét Bükkszentkeresztre vettük az irányt...