Hogyan munkálkodjunk önkéntesként Istenért?

Hogyan munkálkodjunk önkéntesként Istenért?

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“, Szerző: Barthalos Zoltánné Ibolya - 2019. November 19. 212

Immár második alkalommal vehettünk részt missziós képzésen a jó Isten kegyelméből: a november 2-án (szombaton) megrendezésre kerülő alkalmon mintegy 30-an voltunk jelen Debrecenben. Istenünk áldása vette körül ezt a szomorú, esős és hűvösnek mutatkozó napot, ahol a szívünk teljesen átforrósodott és felemelkedett.

Programunk Hegyes-Horváth Géza testvérünk áhítatával kezdődött, melynek gondolatai nagyon lelkesítőek voltak: „Kövess engem! Ne azt nézd, mit mond, hanem azt, hogy ki mondja!” – ezzel Jézus hozzánk szóló szavaira utalt. Ő hív bennünket magához: megszeretget, és elküld, hogy vigyük el e világba szeretetének üzenetét. „Az a valaki, aki elhozta e földre Isten üzenetét, Ő nem sürgetett... csak odaült tanítványai mellé, és szerette őket.” Töltsük meg hátizsákjainkat ezzel a szeretettel, és vigyük – hordjuk – osszuk szerteszét! Ezt követően a közös imádság ideje következett.

Ezután Simon Csaba testvérünk „A tanítványság parancsa” címmel tartott előadást. Az Istennek szívből való engedelmességre hívta fel a figyelmünket. Ő, aki szeretett, és elhívott minket, ma is szeret, és elküld bennünket, hogy jártunkban-keltünkben vigyük ezt a jó hírt mindenfelé: tanítva és megkeresztelve minden embert, aki enged a menny hívásának. Jézus szavait szűretlenül adjuk át, és annak a tempójával, ahogy a másik ember be tudja fogadni. Ha jó alapra helyeztük le missziónkat, az meg fog állni, mert isteni szavatosság van rajta.

Ezután következett napunk fénypontja: Szabó László testvérünk videóközvetítésen keresztül tartott képzése, mivel sajnos csak az interneten keresztül tudott köztünk lenni, mert a járatát törölték. 8 pontban foglalta össze missziós feladatainkat.

1. Jézus elhívta tanítványait: A Megváltó magához vonta őket. Egy igazi, csendes, személyes kapcsolat alakult ki köztük. Mi is hozzájuk hasonlóan ilyen szeretetteljes kapcsolatokat alakíthatunk ki.

2. Közösség: Ebből a személyes kapcsolatból alakulhat ki egy igazi közösség. Amint Krisztus is megnyitotta a lehetőséget a tanítványoknak, amikor hozzá csatlakoztak, és ezt mondta nekik: „jöjj és lásd”, nekünk is így kell elvegyülnünk az emberek között, megtanulva Jézustól, Ő hogyan bánt az emberekkel. Nyitottá kell válnunk mások felé.

3. Folyamatos kapcsolat: Nemcsak nekünk van szükségünk folyamatos kapcsolatra Istennel, hanem azoknak az embereknek is, akiket el szeretnénk vezetni az Úrhoz. Az első és legfontosabb megismertetni velük Isten szeretetét, és ha befogadták, elvezetni arra, hogy mennyire fontos a napi érintkezés a menny dolgaival és magával az Úrral.

4. Megerősítés, felhatalmazás: Amint Jézus a Szentlélek ajándékát adta a 12-nek, ugyanúgy nekünk is Lelke hatalmas kiáradását ígérte, hogy el tudjuk végezni küldetésünket.

5. Példaadás (Jn 13:15): Az Üdvözítő a legfőbb példa előttünk. Ő mindenben előttünk járt, és meghagyta, hogy az Ő nyomdokait kövessük!

6. Különleges gyakorlat: „Mindenben magadat adva példaképül a jó cselekedetekben…” (Tit 2:7)

7. További támogatás, tapasztalatok megosztása, kiértékelése: Mindig tanuljunk, és erősítsük egymást, beszámolva a többieknek az Istennel szerzett tapasztalatainkról.

8. Reprodukció, gyümölcstermés (Jn 15:16): Arra hívattunk el, hogy Jézus nevében kérjünk, és gyümölcsöt teremjünk.

Minden főbb programpontunk után fórumbeszélgetés keretén belül megvitattuk a lehetőségeinket – összegzéseket készítettünk, hogy mit tehetünk feladataink megvalósítása érdekében.

Az ebédszünet után Bicskei Róbert testvérünk „Nehéz munkatársat találni” című előadása következett. Felhívta a figyelmünket a „Teljes tagbevonás” missziós programra is. Az önkéntes munka nagyon nagy áldás mindannyiunknak, ennek alapjait megtaláljuk a Szentírásban. A keresztség: felszentelés a szolgálatra. Isten mindnyájunknak adott valamilyen lelki ajándékot (Ef 4:11–12), hogy szolgálni tudjunk Isten dicsőségére, mint a királyi papság tagjai (1Pt 2:9). Az Úr felhatalmazott bennünket lelki ajándékainknak megfelelően a szolgálatra. Majd az önkéntes munka elveit foglalta össze 12 pontban (pl. képzések, motiválás, elismerés, jó légkör megteremtése stb.). Ezután még fórumbeszélgetés volt a házi Biblia-kört tartók és a személyes missziószolgálatot végzők között két csoportra osztva.

Aznap láthattuk, hogy Isten megáldja az Ő művét építő munkásokat, akik az Ő szavát betöltve elmennek széles e világra, tanítványokká téve minden népet. Hatalmas kiváltság a menny munkatársává lenni! Segítsen az Úr bennünket, hogy örömmel, lelkesen és hálából szolgáljunk neki!

Nagyon nagy köszönettel tartozunk Istennek minden szolgálattevőért, külön köszönjük a ReményPont munkatársainak szeretetteljes szolgálatukat, amelyet mindnyájan élvezhettünk!

 

Barthalos Zoltánné Ibolya
Elek

 


 
#2019_11/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Barta Sándorné szülinapja

Szeptember 21.

A kamuti művelődési házban általában evangelizációs előadásokat szoktunk tartani. De nem így volt ez június 21-én. Ezen a napon azért gyűltünk össze az intézmény nagytermében, hogy együtt adjunk hálát Istennek azért, hogy Barta Sándorné Jolánka néni már 90 éve közöttünk van.

„Ez az az út, ezen járjatok.“
Új

Senkit ne hagyjunk magára!

Szeptember 21.

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít” – ezzel az alapigével foglalkoztunk a debreceni tanévnyitó istentiszteleten. Bátorítást, erőt vigasztalást meríthettünk a gondolatból, hogy Isten mindig, minden pillanatban készen áll arra, hogy velünk legyen, hogy átsegítsen a kihívásokon...