„Óriási misszióterület, hogy taníthatok” – Pörneki Attila

„Óriási misszióterület, hogy taníthatok” – Pörneki Attila

Portré, Szerző: Pörneki Attila - 2019. Május 21. 392

Az „Orosháza Közszolgálatáért Díj” pedagógusi kitüntetését idén Pörneki Attila testvérünk nyerte el megérdemelten az alsó- és középfokú oktatásban végzett kiemelkedő, odaszánt munkájáért.

P. A.: 1981-ben születtem Orosházán. Első diplomámat 2006-ban szereztem a Szegedi Tudományegyetemen mint matematika tanár. 2009-ben ének-zene tanárként végeztem „kiváló” minősítéssel, majd 2010-ben ének-zene tanár MA-szakon egyetemi végzettségem lett ebből a tantárgyból is. Ezt követően 2014-ben szakvizsgáztam mint közoktatási vezető.

Születésem óta Orosházán élek, 2005-től kezdve itt tanítok főállásban matematikát.

Kórust 1998 óta vezetek, és kezdetben csak autodidakta módon tettem a gyülekezetben. Az egyetemi évek alatt azonban azt éreztem, hogy jó lenne ezt a szolgálatot minél magasabb színvonalon végezni, ezért döntöttem úgy, hogy elvégzem az ének-zene tanári főiskolát, majd az egyetemet. Elsősorban amiatt, hogy a gyülekezet, az egyház zenei életét előbbre tudjam vinni.  Már a helyi, orosházi kórussal, azután pedig a Békés-Csongrád megyei kórussal rendszeresen tartunk hangversenyeket, jótékonysági koncerteket. Mindezek mellett a város iskoláitól kaptam felkéréseket arra vonatkozóan, hogy szervezzek az iskolának kórust, illetve egy már működő kórusnak legyek a karnagya.

Jelenleg az orosházi Kossuth Lajos Szakgimnáziumban tanítok matematikát főállásban, valamint a Vörösmarty Mihály Általános Iskola ének-zene tagozatos Kodály Zoltán Gyermekkarának vagyok a karnagya.

Mondhatni, hogy a munkám a hobbim is egyben, mert a fő munkám a matematika tanítása, a hobbim pedig a gyermekkar vezetése. ☺

Hálás vagyok Istennek, hogy feleségemmel a zenei életben is együttműködhetünk, ő a Kicsinyek kórusát vezeti nagy türelemmel és szeretettel.

 

Milyen cél vezet téged az életben?

P. A.: Elsődleges célom az Úrtól kapott talentumot továbbra is kamatoztatni az egyházban. A másodlagos célt pedig Jeremiás próféta szavaival szeretném megfogalmazni: „Igyekezzetek a városnak jólétén... és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jeremiás 29:7)

 

Hogy tudod beépíteni adventistaságodat a munkádba?

P. A.: Valamennyi pedagógusnak óriási misszióterülete van a rábízott gyerekek, ezen keresztül a szülők, valamint kollégái körében is. Volt olyan év, amikor az adott osztályok, valamint az általam vezetett kórus létszámát összeadva mintegy 500 gyerekkel foglalkoztam. Ma ez a szám 300 körül mozog. Ezek a gyerekek, a szülők és a kollégáim is tudják, hogy adventista vagyok. A középiskolás korosztályban igyekszem őket az egészséges életmódra nevelni. Sajnos sokan fogyasztanak közülük alkoholt, dohányoznak. Szoktam mesélni nekik arról, hogy én milyen életmódot folytatok. Illetve már arra is volt példa, hogy rákérdeztek a szombatra: „Tanár úr miért nincs itt soha szombaton?” – ilyenkor ez kiváló lehetőség beszélgetni velük a szombatról.

A gyermekkórusban pedig igyekszem egyházi műveket is tanítani, és azok szövegén keresztül lehet a gyerekeknek beszélni vallási dolgokról, természetesen úgy, hogy az az adott tanítási óra keretébe beleférjen. Valamint keresem azokat az alkalmakat, amikor az advent kórussal közösen is tudunk énekelni. Erre is volt már példa 2018-ban, a Békés-tarhosi Zenei Napok keretén belül.

 

Mit tanácsolsz, érdemes még a gyerekeket zenére taníttatni?

P. A.: Mindenképp azt javaslom a szülőknek, hogy amennyiben lehetőségük van rá, valamint az adott településen működik zenei tagozat, írassák be oda a gyerekeket. Ha erre nincs lehetőség, akkor valamilyen hangszer tanulására szánjanak időt.

Ennek kettős célja van:

  1. Kodály szavait idézve: „Azoknak a gyerekeknek, akik magasabb óraszámban tanulják az ének-zenét, valamint kórusban énekelnek, minden tárgyból jobb a teljesítményük. Szebben beszélnek, jobban olvasnak, hamarabb sajátítják el a folyamatos olvasást. De megmutatkozik a matematikai készségekben is, mivel a gyerekek könnyebben megtanulnak számolni. Ez annak köszönhető, hogy a zene nem más, mint hangzó matematika.”

  2. Nem utolsó sorban pedig a gyülekezet és az egyház zenei élete sokkal színesebb, magasabb színvonalú lesz.

Tehát ha nem is megy valaki zenei pályára, legalább hobbi szinten zenéljen, énekeljen. Ha pedig a zenei pályát választja, akkor soha ne felejtse el senki, hogy ez egy talentum, amivel el kell számolnunk. Vagyis a mindennapi megélhetés mellett mindenképp szolgáljuk vele a saját gyülekezetünket, a saját egyházunkat is.

 

Pörneki Attila
Orosháza
 

Az évek során szép számmal gyűltek össze Attila munkásságáról cikkek, ezekbe itt lehet belelapozni:
https://oroscafe.hu/?s=pörneki+Attila
 


 
#2019_05/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Barta Sándorné szülinapja

57 perce

A kamuti művelődési házban általában evangelizációs előadásokat szoktunk tartani. De nem így volt ez június 21-én. Ezen a napon azért gyűltünk össze az intézmény nagytermében, hogy együtt adjunk hálát Istennek azért, hogy Barta Sándorné Jolánka néni már 90 éve közöttünk van.

„Ez az az út, ezen járjatok.“
Új

Senkit ne hagyjunk magára!

Egy órája

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít” – ezzel az alapigével foglalkoztunk a debreceni tanévnyitó istentiszteleten. Bátorítást, erőt vigasztalást meríthettünk a gondolatból, hogy Isten mindig, minden pillanatban készen áll arra, hogy velünk legyen, hogy átsegítsen a kihívásokon...