„Tovább kell vinnetek..."

„Tovább kell vinnetek..."

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Szőllősi Árpád - 2019. Május 20. 122

2019. május 5-én a Budapesten megtartott választókonferencián a küldöttek nagy többsége úgy döntött, hogy újra megbízza a Hetednapi Adventista Egyház korábbi vezetőségét, akik az elmúlt 5 évben vezették a magyar uniót. 

A hetednapi adventisták Transz-Európai Divíziójának elnöke (Raafat Kamal testvér) és titkára (Audrey Andersson testvérnő) jelenlétével, illetve vezetésével a két egyházterület küldöttei meghallgatták az egyház vezetőinek, osztály- és intézményvezetőinek a beszámolóit az elmúlt öt évről, elmondhatták hozzászólásaikat, véleményüket és kérdéseiket. A konferencia jó hangulatban, jó testvéri légkörben zajlott, amihez hozzájárult még a szünetekben a találkozás a rég nem látott testvérekkel, ismerősökkel és a közösen elfogyasztott bagett is.

A következő öt évre az egyház háromfős elnökségi tisztére: Ócsai Tamás unióelnök, Csizmadia Róbert uniótitkár és dr. Zolyomi Renáta Edit uniókincstárnok kapott megbízást. A konferencia továbbá megválasztott még 10 személyt, akik a Magyar Unió legfőbb vezetőtestületének tagjai lettek.

Az ún. unióbizottság ellenőrzi és segíti az elnökség munkáját, melynek hivatalból tagja az unió 3 fős elnökségén kívül a két egyházterület elnöke: Hegyes Horváth Géza (TET) és dr. Ősz-Farkas Ernő (DET), továbbá a Dunamelléki Egyházterület képviseletében: Hites Gábor lelkész, Balázs László, Nagy Gábor, Nagy Imre, dr. Nagyné Barabás Izabella, a Tiszavidéki Egyházterület képviseletében: Árvai Péter, Hegyes Csaba, Pörneki Attila, Ráczné Hamerszki Judit és Szőllősyné Nagy Annamária.

Ezen kívül szintén most választották meg az alkotmány- és alapszabály-előkészítő bizottság tagjait: Csizmadia Róbertet, Audrey Anderssont, Bihari Csabát, Dankó Ferencet, dr. Bondar Klárát, Kormosné Dr. Döbrei Zsuzsannát és dr. Heipl Tibort.

A Szentlélek megújító és látást adó erejét kérjük ezúton is minden testvér életére és szolgálatára!

 

Szőllősi Árpád
a Tiszavidéki Egyházterület kincstárnoka


 
#2019_05/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Magvetés a magtárban

Június 29.

Kedves testvérek, friss örömünket szeretném megosztani veletek.

Ötletek a misszióra
Új

Több száz csomagnyi segítség

Június 29.

A koronavírus-járvány számos hatással volt az egész világra, így Magyarországra is. Az elmúlt hónapokban sokan vesztették el a munkájukat, és ennek kapcsán családok megélhetése került veszélybe.