Mit tehetünk azért, hogy felüdüljön a lelkünk?

Mit tehetünk azért, hogy felüdüljön a lelkünk?

Ételosztás + zenei nap Debrecenben

Isten drága gyermekei, Szerző: Mezei Ibolya - 2019. Március 24. 214

Ugye, milyen meglepő és örömteli, ha valaki meglep minket egy nem várt ajándékkal? De az is mennyire szívmelengető, ha mi adhatunk, olyanoknak, akik ezt nem képesek viszonozni. Hála Istennek, hogy nemcsak töltekezünk, hanem mi is betölthetjük mások szükségét! – Erről szól ez a két kis megemlékezés gyülekezetünk életéből.
 

A H. N. Adventista Egyház debreceni „A” gyülekezete az elmúlt évek gyakorlata szerint idén is már többször cselekedett a Máté 25:35–40. Igéi alapján meleg étellel-itallal, a szükséget szenvedő embertársak testi táplálásában segítve.

A hajléktalanoknak és rászorulóknak most is több helyszínen ételt osztó hittestvérek a nagy létszámú sorban állókkal közös imában mondtak köszönetet az Úrnak; és a nyitott szívvel érdeklődő embertársaknak rövid, nyomtatott igei írásokat is szívesen adtak.

A segítő alkalom hiterősítő hitpróba is volt: tudunk-e halló füllel végezni önkéntesen vállalt segítő szolgálatot – a testi táplálék mellett a rövid gondolatcserék, néhány mondatos beszélgetések láthatóan lelkileg is jólestek a perifériára szorult embereknek. Többen meg is fogalmaztak hasonló hálagondolatokat: „A »normális emberek« (!) olyan ritkán állnak szóba az ilyenekkel, mint mi ..."

A beszélgetések alapján ismét megerősödött bennünk, hogy nem elég nézni: látni is kell! Ahogyan Jézus is személyre szabottan, mindenkinek szüksége szerint szólt és tett, nekünk is meg kell állnunk, ha vándorutunk közben meghalljuk a Lélek hangját hétköznapjaink során: nem csupán ilyen (szervezett) nagyobb alkalmakkor, hanem az "egyszerű" mindennapokon is. Mert a megkapott-megszerzett tapasztalatból csak akkor lesz tanulság, ha azt földi életünk jövőjébe is beillesztjük: mert egyetlen tégla csak a többivel összerakva lesz építőanyag. A stabil épülethez pedig mindenképpen kell a Tervező bölcsessége és a kötőanyag ereje.
 

Pörneki Attila, az Unió zenei osztályának vezetője szolgált Debrecenben 2019 márciusának első szombatján. Ezt az egész napot nem csupán zenében, hanem imában és az imáról való közös gondolkodásban töltöttük együtt: nem csak debreceni testvérekkel. Isten dicsőségét élhettük át közösségünkben a Zsoltárok 96:1 alapján ismét: a hangszerek és énekek dallamai is örömmel töltötték be a lelkünket.

Ezen a szombaton sem pusztán hallgatói voltunk a szolgálatoknak, hanem az ismert énekek hangjai mindannyiunk ajkáról együtt szóltak az Úrhoz, és több új dallammal is megismerkedtünk az új énekeskönyvből – ezzel ismét ajándékul kapva az Urat dicsőítő közösség örömét.

A zenei betétek színes keretbe fogták az Úr Igéiről való elmélkedés napját, mivel ez a nap a Nők Nemzetközi Imanapja is volt. Pörneki Attila továbbgondolkodtató prédikációja viszont nem csak a hölgyeket szólította meg: ahogy a gyermekek figyelmét lekötötte a nekik mondott történet, úgy a férfi és nőtestvérek az ima lelki megerősítő erejéről is elmélkedhettek, illetve az együtt töltött nap folyamán arról bizonyságot cserélhettek egymással.

A megszívlelendő gondolatok jelentősége pedig nem kophat meg a napok teltével: hiszen imáinkban (emberi és Isteni) családunk ifitagjaiért is rendszeresen kell szólnunk Istenhez:
 

– a gyermek és fiatalok megmentéséért,
– a jellemfejlődésükért,
– a kapcsolataikért,
– az igazi boldog örömükért,
– a védelmükért,
– a jövőjükért és
– a hűségükért...
 

A nap végén pedig hasznos(ítható) ajándékként ki-ki magával vihette az ifjúságért közbenjáró ima szerepét és fontosságát is.
 

Mezei Ibolya
Debrecen, „A” gyülekezet (Fazekas Mihály utca)


 
#2019_03/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Barta Sándorné szülinapja

Ma, 13:33

A kamuti művelődési házban általában evangelizációs előadásokat szoktunk tartani. De nem így volt ez június 21-én. Ezen a napon azért gyűltünk össze az intézmény nagytermében, hogy együtt adjunk hálát Istennek azért, hogy Barta Sándorné Jolánka néni már 90 éve közöttünk van.

„Ez az az út, ezen járjatok.“
Új

Senkit ne hagyjunk magára!

Ma, 13:28

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít” – ezzel az alapigével foglalkoztunk a debreceni tanévnyitó istentiszteleten. Bátorítást, erőt vigasztalást meríthettünk a gondolatból, hogy Isten mindig, minden pillanatban készen áll arra, hogy velünk legyen, hogy átsegítsen a kihívásokon...