„Így születhetett meg a szívemben az igazi »hajnalcsillag«…”

„Így születhetett meg a szívemben az igazi »hajnalcsillag«…”

Mit olvassunk ma?, Szerző: Czinkota Andrásné - 2019. Február 17. 760

Háló Sándor nyugdíjas lelkésztestvérünk már korábban megjelent Isten prófétai lámpása c. könyvének kibővített, második kiadása a romániai adventista Viata si Sanatate kiadó gondozásában jelent meg 2019 januárjában. A Dániel és Jelenések könyve magyarázatát tartalmazó könyv Magyarországon az Advent Kiadóban kapható, ára: 2000 Ft.

A könyv szerzője így vall a műve keletkezésének körülményeiről, arról a motivációról, amely a késztetést adta az Isten prófétai lámpása elkészítéséhez:

„Fiatalemberként Isten Igéjét tanulmányozva először a próféciák ragadták meg a figyelmemet. Csodálattal tekintettem az Isten előrelátó bölcsességéből fakadó kinyilatkoztatásokra, amelyekben határozott vonalakban vázolta fel a még meg sem történt eseményeket több száz, esetenként több ezer évvel korábban. Megértettem, Isten nemcsak az eseményeket látja előre, hanem azt is tudja, hogy azok mikor teljesednek be, és ha szükségesnek látja, akkor mindezek időpontját is kinyilatkoztatja. Ezért mondja Péter apostol: »Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.« (2Pt 1:19) Számomra is ez a biztos prófétai vezetés adta az első kapaszkodót a Jézussal való kapcsolatomban. A szívemben így születhetett meg az igazi »hajnalcsillag« (Jel 22:16), azaz Jézus Krisztus.

Régi vágyam valósult meg azzal, hogy elkészült ez a magyarázó irat Dániel és Jelenések könyvéről. Elkészítéséhez azoknak a késztetésére fogtam hozzá, akik, ismerve a próféciák iránti érdeklődésemet és elkötelezettségemet, újra és újra kéréseikkel ostromoltak ennek érdekében.

Mivel a Jelenések könyve jövendölései tanulmányozásához elengedhetetlen Dániel könyve ismerete, ezért szükségesnek láttam, hogy a két prófétai könyvről készült jegyzeteim összefűzve, egységes könyvként kerüljenek az érdeklődők kezébe. A próféciák ismerete és értése segít bennünket a Bibliát mélyebb összefüggéseiben látni. Az ihletett Igén belül találjuk meg egy-egy jelképnek az értelmét. Nem szükséges külső forráshoz folyamodni, hanem a Szentíráson belül megtaláljuk a kulcsot egy másik könyvben.”

Az idei első negyedévi Biblia-tanulmányunk éppen Jelenések könyvéről szól, így emellett kiegészítő olvasmányként Háló testvér könyvét is haszonnal forgathatjuk – elmélyülve a próféciák tanulmányozásában.

Az aktuális szombatiskolai tanulmány megértéséhez szeretettel ajánlom továbbá a negyedévente megjelenő Ellen G. White-mellékletet is. A generálkonferencia által készített összeállítás a napi tanulmányok gondolataihoz kapcsolódva Ellen G. White írásaival segíti a jobb megértést. A White-melléklet magyar kiadása szintén a romániai Viata si Sanatate kiadóban készül, illetve az Advent Kiadótól lehet megrendelni, 500 Ft-os áron.
 

Czinkota Andrásné

Sarkad


A Kiadó honlapjára erre a linkre kattintva juthatunk:
http://adventkiado.hu/bibliatanulmanyozas/2406-isten-profetai-lampasa.html 
#2019_02/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“

Tovább az úton a cél felé!

2021. Június 28.

A Tiszavidéki Egyházterület egy újabb mérföldkőhöz érkezett 2021. június 20-án, amikor a gyülekezetek küldöttei megválasztották az egyházterület vezetőtestületét a következő négy évre.

Isten drága gyermekei
-

Így kedveskedtünk a gyerekeknek Gyulán

2021. Június 28.

Május 8-án a gyulai gyülekezet megnyitotta kapuját mindazok előtt, akik már régóta vártak erre a napra.