Újévi köszöntő

Újévi köszöntő

Beharangozó, Szerző: Hegyes-Horváth Géza - 2018. December 19. 1153

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32:8) – Ezt ígéri számodra, kedves testvérem, a Teremtő, a jó Isten.

Mindig izgalommal jár egy új év küszöbének átlépése. Vajon mit tartogat számunkra a jövő? Milyen örömök, kihívások és próbák várnak ránk? Vajon lesz-e még egy ilyen alkalmunk? Az élők között leszünk-e? Vagy ebben az évben teljesedne áldott reménységünk: Jézus visszajönne értünk, hogy hazavigyen bennünket?

Ezekre a kérdésekre egyedül Isten tudja a választ, éppen ezért csak Ő képes igazi útravalót, tanácsot és bátorítást adni számunkra. Ezért nem a saját szavainkkal, hanem Isten Igéjével szeretnénk elmondani az újévi köszöntésünket. Egy szép csokrot kívánunk átnyújtani a Biblia Szavaiból, mert egyedül az Ő ígéretei azok, amelyek valóban segítenek nekünk az élet rögös ösvényein.

Van Valaki, aki azt ígéri, hogy előttünk fog menni, és nem akárki, hanem a szerető, mindenható Isten. Ésaiáson keresztül ezt üzeni nekünk: „Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem… hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított.” (Ésa 45:2–3)

Ha nehézségekbe ütközünk, az Úr erre bátorít: „Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (Jer 33:3)

Ha szükségünk lesz rá, Isten kész harcolni értünk. Amit Mózesnek ígért, nekünk is megígéri az év határán: „Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg.” (2Móz 14:14)

Ha bajba kerülünk, van segítségünk: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50:15)

Ő soha nem lesz messze tőlünk, mindig elérhető közelségben lesz, akihez bármikor oda mehetünk: „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4:16)

Isten nem csupán együtt érez velünk, hanem arra is képes, hogy a segítségünkre legyen, mert Ő mindenható: „Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el!” (Ésa 40:28–31)

Ne feledjük el azt sem, hogy ha az egész világ ellenünk lenne, és egyedül Isten áll mellettünk, akkor is velünk van a többség: „Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Rm 8:31–32)

És ne feledjük, hogy ki az, aki elkísér minket ebben az évben: „Maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31:8)

Végezetül fogadjátok jókívánságunkat Pál apostol szavaival: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is cselekszi azt.” (1Thessz 5:23–24)

Áldott új esztendőt kívánunk minden kedves testvérünknek!

 

A Tiszavidéki Egyházterület elnöksége:

Hegyes-Horváth Géza, Dankó Ferenc és Szőllősi Árpád


 

A hét videója: https://youtu.be/XWVfoLB3A6M

Még több: http://kiasotartobol.adventista.hu/videoalbum/


 
#2018_12/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“

Tovább az úton a cél felé!

2021. Június 28.

A Tiszavidéki Egyházterület egy újabb mérföldkőhöz érkezett 2021. június 20-án, amikor a gyülekezetek küldöttei megválasztották az egyházterület vezetőtestületét a következő négy évre.

Isten drága gyermekei
-

Így kedveskedtünk a gyerekeknek Gyulán

2021. Június 28.

Május 8-án a gyulai gyülekezet megnyitotta kapuját mindazok előtt, akik már régóta vártak erre a napra.