Hogyan jött létre Bucsán adventista gyülekezet?

Hogyan jött létre Bucsán adventista gyülekezet?

Isten drága gyermekei, Szerző: Farkas Attila - 2018. Július 15. 70

A gyülekezet rövid áttekintése (1945–2018)

A bucsai hetednapi adventista gyülekezet története az 1940-es évek elejére nyúlik vissza. Az adventi üzenetet a faluba először egy Ambrus Pál nevű könyvevangélista és felesége hozta el, akik rokonuknál, a Koós családnál vendégeskedtek. A 2. világháború után a családból többen megkeresztelkedtek, így Koós Pál és felesége, akiknek a házában volt először rendszeres összejövetel. Később Deák Józsefné otthonában tartották az istentiszteletet, aki férjével Budapestről hazaköltözött Bucsára. Ez volt a második összejövetel helye a gyülekezetnek. Ekkor már nyolc főre növekedett a kis csoport létszáma.

Ezután néhány évig Hőgye István házában voltak az istentiszteletek. 1956-ra a gyülekezet elérte a 43 főt. 1962-re 5,5 éven át a baptisták adtak helyet imaházukban az összejövetelek megtartására. Ezt követően Szatmári Józsefné házánál –a Hunyadi utca 3. szám alatt – gazdasági épületekből alakítottak ki imaházat. Néhány évig ez volt az ötödik összejöveteli hely. Az 1990-es évek elején egyházunk megvette a Kossuth utca 46. szám alatti ingatlant, amelynek ünnepélyes keretek közti felavatására 2018. május 26-án került sor. Fennállása óta a gyülekezetnek 77 megkeresztelt tagja volt.

A gyülekezetben szolgáló lelkipásztorok és igehirdetők a következők voltak: Stoics István, Urszán Konstantin, Pásztor József, Szamecz Péter, Pintye Endre, Albrecht József, id. Ócsai József, ifj. Ócsai József, Pásztor Ottó, Rajki Ferenc, Oláh István, Négyesi János, Erdélyi László, Milei Sándor, Szőllősi Béla, Sztán János, Csizmadia Róbert és Simon Csaba. Jelenleg a lelkész Farkas Attila. A gyülekezetnek most Isten segítségével 9 tagja van.

 

Farkas Attila

lelkész

 

Ha egyik szombaton szívesen ellátogatnátok hozzánk, itt találtok meg minket:

5527 Bucsa, Kossuth utca 42/A.


 
#2018_07/1

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Ez az az út, ezen járjatok.“
Új

Ha kapnál egy vásznat, te hogyan festenéd meg Jézust?

Július 02.

Egész életemben úgy gondoltam Jézusra, mint egy felnőtt férfira, akinek ilyen-olyan különleges képességei vannak. Meglátja az ember gondolatait, bárkivel képes együtt érezni, és azonnal kész valamilyen jó tanácsot adni.

„Gyertek, gyűljünk össze!“
Új

Hegyek-völgyek között…

Július 02.

Idén pünkösdkor, 2019. június 7–10 között nagyszerű közösségépítő kiránduláson vettünk részt a Debrecen, Munkácsy utcai gyülekezet tagjaival és a barátainkkal.