A bibliás hívő

A bibliás hívő

Özv. Bodnár István emlékére (1919–2019)

Portré, Szerző: Szilasi Zoltán - Augusztus 08. 27

Július 26-án az újfehértói temetőben vettünk búcsút a feltámadás reménységében özv. Bodnár István testvérünktől, aki 100. életévében pihent meg Jézus Krisztusban. 

Testvérünk református családban nevelkedett fel. A II. világháborús hadifogságot isteni csodával túlélve csatlakozott hitvalló keresztség által a Hetednapi Adventista Egyházhoz, követve feleségét az advent hitben. 70 éven át volt hűséges, szolgáló tagja az újfehértói hitközösségnek családtagjaival együtt. Úgy emlékezünk rá, mint „bibliás hívő”-re. A gyülekezetben szombatiskolát tanított, diakónusi szolgálatot is végzett, a kórusban is énekelt, a zenekarban csellón muzsikált. Korábban feleségével együtt, Nagy Irénnel az imaház gondnokai is voltak, mely szolgálatot ugyancsak hűségesen végezték. Szeretett feleségét 55 évnyi házasság után veszítette el. Özvegységének 20 esztendeje alatt is szorgalmas, dolgos mindennapokat élt: kertje, veteménye mindig példaértékűen gondozott volt. 

Istenfélő és embertisztelő életvitelét a jó Isten hosszú életidővel ajándékozta meg. Hét alkalommal köszöntötték az Idősek Világnapja alkalmából mint Újfehértó város legidősebb férfi polgárát, tavaly óta pedig ő volt a város legidősebb polgára. Testvérünk a Tiszavidéki Egyházterület második legidősebb tagja volt, aki életének utolsó hónapjaiban is aktívan részt vett a gyülekezet istentiszteleti alkalmain. 

Élete utolsó szombatján még saját kérésére részesedett az úrvacsora áldásaiban: ő így aludt el az Úr Jézus Krisztusban 100 éves korában. 

Temetési búcsúztatása alkalmával Isten Igéjét Szilasi Zoltán lelkész szólaltatta meg: „Hosszú élettel elégítem meg Őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.” (Zsoltár 91:16) A sírnál a helyi gyülekezet közössége énekszolgálatával, Restás László lelkész pedig a feltámadás Igéivel szólt a gyászoló családhoz és a részvétnyilvánítókhoz. 

Emlékét a feltámadás reménységével a szívünkben őrizzük meg!

 

Szilasi Zoltán
Nyíregyháza


 
#2019_08/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Ötletek a misszióra
Új

Zene és elmélyült hit

Szeptember 02.

Hálásak vagyunk Istenünknek a 26. zenei táborunkért. Ennek a 10 napos alkalomnak évről évre a Zempléni-hegység szépséges kis falujában – Bózsván – levő táborhelyünk ad otthont. A táborozók jelentős része már visszatérő vendég.

Ötletek a misszióra
Új

A ReményPONT a Campus Fesztiválon

Szeptember 01.

Idén júliusban is kint voltunk a debreceni fesztiválon, csak kicsit másként. Mint minden tevékenységnek, így a LelkiFröccs-sátor tevékenységének, vagyis a Campus-missziónak is eljött az ideje, hogy kicsit megújuljon.