„Tovább kell vinnetek..."

„Tovább kell vinnetek..."

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Szőllősi Árpád - Május 20. 26

2019. május 5-én a Budapesten megtartott választókonferencián a küldöttek nagy többsége úgy döntött, hogy újra megbízza a Hetednapi Adventista Egyház korábbi vezetőségét, akik az elmúlt 5 évben vezették a magyar uniót. 

A hetednapi adventisták Transz-Európai Divíziójának elnöke (Raafat Kamal testvér) és titkára (Audrey Andersson testvérnő) jelenlétével, illetve vezetésével a két egyházterület küldöttei meghallgatták az egyház vezetőinek, osztály- és intézményvezetőinek a beszámolóit az elmúlt öt évről, elmondhatták hozzászólásaikat, véleményüket és kérdéseiket. A konferencia jó hangulatban, jó testvéri légkörben zajlott, amihez hozzájárult még a szünetekben a találkozás a rég nem látott testvérekkel, ismerősökkel és a közösen elfogyasztott bagett is.

A következő öt évre az egyház háromfős elnökségi tisztére: Ócsai Tamás unióelnök, Csizmadia Róbert uniótitkár és dr. Zolyomi Renáta Edit uniókincstárnok kapott megbízást. A konferencia továbbá megválasztott még 10 személyt, akik a Magyar Unió legfőbb vezetőtestületének tagjai lettek.

Az ún. unióbizottság ellenőrzi és segíti az elnökség munkáját, melynek hivatalból tagja az unió 3 fős elnökségén kívül a két egyházterület elnöke: Hegyes Horváth Géza (TET) és dr. Ősz-Farkas Ernő (DET), továbbá a Dunamelléki Egyházterület képviseletében: Hites Gábor lelkész, Balázs László, Nagy Gábor, Nagy Imre, dr. Nagyné Barabás Izabella, a Tiszavidéki Egyházterület képviseletében: Árvai Péter, Hegyes Csaba, Pörneki Attila, Ráczné Hamerszki Judit és Szőllősyné Nagy Annamária.

Ezen kívül szintén most választották meg az alkotmány- és alapszabály-előkészítő bizottság tagjait: Csizmadia Róbertet, Audrey Anderssont, Bihari Csabát, Dankó Ferencet, dr. Bondar Klárát, Kormosné Dr. Döbrei Zsuzsannát és dr. Heipl Tibort.

A Szentlélek megújító és látást adó erejét kérjük ezúton is minden testvér életére és szolgálatára!

 

Szőllősi Árpád
a Tiszavidéki Egyházterület kincstárnoka


 
#2019_05/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Ötletek a misszióra
Új

Nagy az öröm, mikor együtt örülünk Isten tetteinek!

Június 03.

A tiszaburai romamisszió a szolnoki gyülekezet missziója. Tiszabura 65 km-re van Szolnoktól, azonban a távolság ellenére a szolnoki lelkészek és testvérek áldozatos szívvel dolgoznak már 6–8 éve az ott élő roma családokért. Ez hosszú idő, és Isten úgy látta jónak, hogy segítséget küldjön számukra.

„Gyertek, gyűljünk össze!“
Új

Ördögöt űztünk egész nap…

Június 03.

…de szeretnénk majd máskor is ilyen szombatokat! Talán évente egyszer jó lenne hasonlót szervezni, nem kéne várni vele újabb 100 évet. A 200. évfordulót már az Új Jeruzsálemben tartjuk, onnan már nem kell űzni senkit…