„Így születhetett meg a szívemben az igazi »hajnalcsillag«…”

„Így születhetett meg a szívemben az igazi »hajnalcsillag«…”

Mit olvassunk ma?, Szerző: Czinkota Andrásné - Február 17. 104

Háló Sándor nyugdíjas lelkésztestvérünk már korábban megjelent Isten prófétai lámpása c. könyvének kibővített, második kiadása a romániai adventista Viata si Sanatate kiadó gondozásában jelent meg 2019 januárjában. A Dániel és Jelenések könyve magyarázatát tartalmazó könyv Magyarországon az Advent Kiadóban kapható, ára: 2000 Ft.

A könyv szerzője így vall a műve keletkezésének körülményeiről, arról a motivációról, amely a késztetést adta az Isten prófétai lámpása elkészítéséhez:

„Fiatalemberként Isten Igéjét tanulmányozva először a próféciák ragadták meg a figyelmemet. Csodálattal tekintettem az Isten előrelátó bölcsességéből fakadó kinyilatkoztatásokra, amelyekben határozott vonalakban vázolta fel a még meg sem történt eseményeket több száz, esetenként több ezer évvel korábban. Megértettem, Isten nemcsak az eseményeket látja előre, hanem azt is tudja, hogy azok mikor teljesednek be, és ha szükségesnek látja, akkor mindezek időpontját is kinyilatkoztatja. Ezért mondja Péter apostol: »Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.« (2Pt 1:19) Számomra is ez a biztos prófétai vezetés adta az első kapaszkodót a Jézussal való kapcsolatomban. A szívemben így születhetett meg az igazi »hajnalcsillag« (Jel 22:16), azaz Jézus Krisztus.

Régi vágyam valósult meg azzal, hogy elkészült ez a magyarázó irat Dániel és Jelenések könyvéről. Elkészítéséhez azoknak a késztetésére fogtam hozzá, akik, ismerve a próféciák iránti érdeklődésemet és elkötelezettségemet, újra és újra kéréseikkel ostromoltak ennek érdekében.

Mivel a Jelenések könyve jövendölései tanulmányozásához elengedhetetlen Dániel könyve ismerete, ezért szükségesnek láttam, hogy a két prófétai könyvről készült jegyzeteim összefűzve, egységes könyvként kerüljenek az érdeklődők kezébe. A próféciák ismerete és értése segít bennünket a Bibliát mélyebb összefüggéseiben látni. Az ihletett Igén belül találjuk meg egy-egy jelképnek az értelmét. Nem szükséges külső forráshoz folyamodni, hanem a Szentíráson belül megtaláljuk a kulcsot egy másik könyvben.”

Az idei első negyedévi Biblia-tanulmányunk éppen Jelenések könyvéről szól, így emellett kiegészítő olvasmányként Háló testvér könyvét is haszonnal forgathatjuk – elmélyülve a próféciák tanulmányozásában.

Az aktuális szombatiskolai tanulmány megértéséhez szeretettel ajánlom továbbá a negyedévente megjelenő Ellen G. White-mellékletet is. A generálkonferencia által készített összeállítás a napi tanulmányok gondolataihoz kapcsolódva Ellen G. White írásaival segíti a jobb megértést. A White-melléklet magyar kiadása szintén a romániai Viata si Sanatate kiadóban készül, illetve az Advent Kiadótól lehet megrendelni, 500 Ft-os áron.
 

Czinkota Andrásné

Sarkad


A Kiadó honlapjára erre a linkre kattintva juthatunk:
http://adventkiado.hu/bibliatanulmanyozas/2406-isten-profetai-lampasa.html 
#2019_02/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Gyertek, gyűljünk össze!“
Új

Az új élet tábora

Augusztus 09.

A fiatal felnőttek tábora Bózsván került megrendezésre július végén „új élet” névvel. A szervezők természetközeli helyszínnel, nagyon változatos programokkal, alternatívákat kínálva várták a résztvevőket, melyekből most a teljesség igénye nélkül szeretnék egy kis ízelítőt adni. 

Ötletek a misszióra
Új

A TÁBOR

Augusztus 08.

Mentek a TÁBORBA? – kérdezte a barátnőm július elején. Alapvető – válaszoltam. Nem volt kérdés, hogy az évek rutinja most sem törik meg, mégsem a megszokás vitt el újra...