Újévi köszöntő

Újévi köszöntő

Beharangozó, Szerző: Hegyes-Horváth Géza - 2018. December 19. 146

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32:8) – Ezt ígéri számodra, kedves testvérem, a Teremtő, a jó Isten.

Mindig izgalommal jár egy új év küszöbének átlépése. Vajon mit tartogat számunkra a jövő? Milyen örömök, kihívások és próbák várnak ránk? Vajon lesz-e még egy ilyen alkalmunk? Az élők között leszünk-e? Vagy ebben az évben teljesedne áldott reménységünk: Jézus visszajönne értünk, hogy hazavigyen bennünket?

Ezekre a kérdésekre egyedül Isten tudja a választ, éppen ezért csak Ő képes igazi útravalót, tanácsot és bátorítást adni számunkra. Ezért nem a saját szavainkkal, hanem Isten Igéjével szeretnénk elmondani az újévi köszöntésünket. Egy szép csokrot kívánunk átnyújtani a Biblia Szavaiból, mert egyedül az Ő ígéretei azok, amelyek valóban segítenek nekünk az élet rögös ösvényein.

Van Valaki, aki azt ígéri, hogy előttünk fog menni, és nem akárki, hanem a szerető, mindenható Isten. Ésaiáson keresztül ezt üzeni nekünk: „Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem… hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított.” (Ésa 45:2–3)

Ha nehézségekbe ütközünk, az Úr erre bátorít: „Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (Jer 33:3)

Ha szükségünk lesz rá, Isten kész harcolni értünk. Amit Mózesnek ígért, nekünk is megígéri az év határán: „Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg.” (2Móz 14:14)

Ha bajba kerülünk, van segítségünk: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50:15)

Ő soha nem lesz messze tőlünk, mindig elérhető közelségben lesz, akihez bármikor oda mehetünk: „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4:16)

Isten nem csupán együtt érez velünk, hanem arra is képes, hogy a segítségünkre legyen, mert Ő mindenható: „Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el!” (Ésa 40:28–31)

Ne feledjük el azt sem, hogy ha az egész világ ellenünk lenne, és egyedül Isten áll mellettünk, akkor is velünk van a többség: „Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Rm 8:31–32)

És ne feledjük, hogy ki az, aki elkísér minket ebben az évben: „Maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31:8)

Végezetül fogadjátok jókívánságunkat Pál apostol szavaival: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is cselekszi azt.” (1Thessz 5:23–24)

Áldott új esztendőt kívánunk minden kedves testvérünknek!

 

A Tiszavidéki Egyházterület elnöksége:

Hegyes-Horváth Géza, Dankó Ferenc és Szőllősi Árpád


 

A hét videója: https://youtu.be/XWVfoLB3A6M

Még több: http://kiasotartobol.adventista.hu/videoalbum/


 
#2018_12/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

Isten drága gyermekei
Új

Szkanderasztal és fogadalmak

Január 13.

Lassan két hete, hogy ránk köszöntött az új év, 2020, amit jó pár adventista fiatal Szegeden ünnepelt. A regionális ifjúsági alkalom keretén belül majdnem 30 fiatal érkezett az ország különböző pontjairól.

Ötletek a misszióra
Új

Alkalmas és alkalmatlan időben…?

Január 13.

... mikor is alkalmas az idő egy szabadtéri, zenés misszióra?